OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

            Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.02.2012 r. w Krośnie przy ul. Lotników 20 (siedziba Lotniczych Zakładów Produkcyjno -Naprawczych „AERO-KROS” Spółki z o.o.) odbędzie się I Licytacja należących do Lotniczych Zakładów Produkcyjno -Naprawczych „AERO-KROS” Spółki z o.o. ruchomości:

- godz. 11,00 – ciągnik rolniczy WLADYMIREC T 25A1

nr rej.                                                                        RK 0958,

nr fabryczny                                                112422,

rodzaj i pojemność silnika                           2 cylindrowy D-21A1, 1960 cm3,

rok produkcji                                               1977,

Wartość szacunkowa                                     5.303,00 zł.

Cena wywołania                                            3.977,25 zł.

 

- godz. 11,15 – ciągnik rolniczy URSUS C 360 3P

nr rej.                                                                        RK 0959,

nr fabryczny                                                557939,

rodzaj i pojemność silnika                           3 cylindrowy AD3.152UR MF Perkins, 2502 cm3

rok produkcji                                               1986

Wartość szacunkowa                                   10.999,00 zł.

Cena wywołania                                            8.249,25 zł.

 

- godz. 11,30 – naczepa ciężarowa Metalchem Kościan N22C (czasowo wycofana z ruchu).

nr rej.                                                                        RK 23318,

nr fabryczny                                                272690101,

nr ewidencyjny TDT O/Kraków                3ZB-2863,

pojemność cysterny                                     I komora-7600 ltr,

                                                                       II komora-4700 ltr,

                                                                       III komora-47000 ltr,

                                                                       IV komora-5000 ltr.

rok produkcji                                               1990.

Wartość szacunkowa                                     7.016,00 zł.

Cena wywołania                                            5.262,00 zł.

 

- godz. 11,45 – samochód ciężarowy marki Landwind JMC

nr rej.                                                                        RK 29536

nr nadwozia                                                 LJWCCBBA45L508392

rodzaj i pojemność silnika                           TURBO DIESEL 4 cylindrowy, 2772 cm3

rok produkcji                                               2005

Wartość szacunkowa                                     16.081,00 zł.

Cena wywołania                                             12.060,75 zł.

 

Przedmiotowe ruchomości można oglądać w dniu 28.02.2012 r. od godz. 9,00 do godz. 10,00 w miejscu licytacji.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania, w dniu licytacji od godz.10,00 do 11,00.

Nabywca jest zobowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny, pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia. Różnicę między ceną nabycia, a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca zobowiązany jest uregulować do godz. 12-tej dnia następnego.

Organ egzekucyjny nie odpowiada za wady ukryte rzeczy oraz braki części wyposażenia.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.