O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 5 marca 2012 r w Wydziale Cywilnym  Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali  304 odbędzie się:

 

 

o godz. 9 00 - druga licytacja udziału 1/8 cz. nieruchomości położonej w miejscowości:  Krosno, ul.Witosa 9,

stanowiącej współwłasność dłużnika: Ryszard Janocha, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00031884/9 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

Nieruchomość stanowi: działka nr 1488 o pow. 0,0589 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 148,60 m2 oraz obiektem garażowo-gospodarczym o pow. użyt. 47,50 m2.

Suma oszacowania 1/8 cz. wynosi: 39.375,00 zł. Cena wywołania wynosi: 26.250,00 zł. Rękojmia wynosi: 3.937,50 zł.

 

o godz. 9 30  - druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości:  Świerzowa Polska, ul. Nadbrzeżna 3, stanowiącej własność dłużnika: Łukasz  Kochan, mającej urządzoną księgę wieczystą  KS1K/00042206/3 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

Nieruchomość stanowi: działka nr 866/2 o pow. 0,0900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,20 m2.

Suma oszacowania wynosi: 194.800,00 zł. Cena wywołania wynosi: 129.866,67 zł. Rękojmia wynosi: 19.480,00 zł.

 

 

o godz. 10 00 - druga licytacja udziału 240/480 cz. nieruchomości  położonej w miejscowości:  Krosno - Polanka, w sąsiedztwie ulicy B.Chrobrego,( nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej  założony jest akt własności ziemi AWZ34418/615) będącej współwłasnością dłużnika: Janina Fredowicz.

Nieruchomość stanowi: działka nr 430 o powierzchni 0,3311 ha, brak prawnej drogi dojazdowej.

Suma oszacowania udziału wynosi: 31.900,00 zł. Cena wywołania wynosi: 21.266,67 zł. Rękojmia wynosi: 3.190,00 zł.

 

 

od godz. 10 30 do godz. 11 30 - druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości:  Klimkówka, stanowiącej współwłasność dłużników: Stanisław Rozenbajger,Teresa Rozenbajger, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00052198/6 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

o godz. 10 30 - licytacja zabudowanej budynkiem mieszkalnym, murowanym działki nr 3381/2 w powierzchni użytku B, o pow. 0,4101 ha.Budynek mieszkalny, piętrowy, murowany, wolnostojący.

Suma oszacowania wynosi:239.300,00 zł.Cena wywołania wynosi:159.533,33 zł.Rękojmia wynosi:23.930,00 zł.

Licytacja działki nr 3381/2 ( część działki nr ewid. w części użytku rola ) zabudowanej obiektami szklarni wraz z obiektami zaplecza technicznego ( kotłownia, garaże, rozsadnik ).

Suma oszacowania wynosi: 998.350,00 zł.Cena wywołania wynosi: 665.566,67 zł. Rękojmia wynosi: 99.835,00 zł.

o godz. 10 45 - licytacja niezabudowanej działki nr 3394 o pow. 0,05 ha. Działka o charakterze rolnym..

Suma oszacowania wynosi: 390,00 zł.Cena wywołania wynosi: 260,00 zł. Rękojmia wynosi: 39,00 zł.

o godz.11 00- licytacja niezabudowanej działki nr 3445 o pow. 0,05 ha. Działka o charakterze rolnym.

Suma oszacowania wynosi: 330,00 zł.Cena wywołania wynosi: 220,00 zł. Rękojmia wynosi: 33,00 zł.

o godz.11 15 - licytacja niezabudowanej działki nr 3458 o pow. 0,36 ha.Działka o charakterze rolnym.

Suma oszacowania wynosi: 2.840,00 zł. Cena wywołania wynosi: 1.893,33 zł. Rękojmia wynosi: 284,00 zł..

o godz.11 30 - licytacja niezabudowanej działki nr 85 o pow. 0,66 ha. Działka o charakterze rolnym..

Suma oszacowania wynosi: 7.380,00 zł.Cena wywołania wynosi: 4.920,00 zł. Rękojmia wynosi: 738,00 zł.

 

 

 

 

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Krosno nr 97102029640000670200058693

( należy okazać potwierdzenie przelewu ). Po rozpoczęciu licytacji  rękojmia nie będzie przyjmowana.

www.komornik1krosno.pl