OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec mający kancelarię w Krośnie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 26-01-2012 roku o godz. 10:00  w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 6c odbędzie się druga licytacja ruchomości:

 

1. prasa mimośrodowa PSM 63T 

Suma oszacowania wynosi: 15.000,00 zł (kwota brutto)

Cena wywołania: 7.500,00 zł (kwota brutto)

 

2. prasa KD 40T 

Suma oszacowania wynosi: 18.000,00 zł (kwota brutto)

Cena wywołania: 9.000,00 zł (kwota brutto)

 

3. prasa KD 40T 

Suma oszacowania wynosi: 18.000,00 zł (kwota brutto)

Cena wywołania: 9.000,00 zł (kwota brutto)

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

w dniu 26-01-2012 roku o godz. 12:00 w Krośnie, ul. Lotników 20 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

 

1. Panele dźwiękochłonne typu "Zielona ściana" - 200 sztuk

Dane techniczne:

Izolacyjność dźwięku - RW = 33dB, DLR = 29dB - Klasa B3

Pochłanialność dźwięku - DLa = 11dB - Klasa A3/A4

Wymiary:  Szerokość - 400 cm , Wysokość - 200 cm, Grubość - 135 mm

Suma oszacowania jednej sztuki wynosi: 1.800,00 zł (kwota netto)

Cena wywołania jednej sztuki wynosi: 1.350,00 zł (kwota netto)

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

w dniu 27-01-2012 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie  się pierwsza licytacja ruchomości:

 

1. samochód osobowy BMW 318 TDS, nr rej. RKR 95HM, rok prod. 1995

Suma oszacowania wynosi: 6.250,00 zł

Cena wywołania: 4.687,50 zł

 

2. samochód osobowy Hyunday Santa Fe, nr rej. RKR 95 NY, rok prod. 2001 

(uszkodzony silnik, gaz-LPG)

Suma oszacowania wynosi: 22.670,00 zł

Cena wywołania: 17.002,50 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w Kancelarii Komornika.

 

Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47)