Prezydent Miasta Krosna informuje, że na dzień 12.01.2012r został ustalony termin I pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury oznaczonej jako działki numer :273/22, 273/28, 273/30 o łącznej powierzchni 9078 m2, położonej w terenach przeznaczonych pod działalność produkcyjno- usługową. Cena wywoławcza 550.000,00 zł . Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23%.  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 9.01.2012r. Więcej informacji na stronie : www.krosno.pl.