O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2012 r  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 304 odbędzie się:

 

o godz. 9 30 - pierwsza licytacja udziału 240/480 cz. nieruchomości  położonej w miejscowości: Krosno - Polanka, w sąsiedztwie ulicy B.Chrobrego,( nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej,  założony jest akt własności ziemi AWZ34418/615) będącej współwłasnością dłużnika: Janina Fredowicz.

Nieruchomość stanowi: działka nr 430 o powierzchni 0,3311 ha, brak prawnej drogi dojazdowej.

Suma oszacowania udziału wynosi: 31.900,00 zł. Cena wywołania wynosi: 23.925,00 zł. Rękojmia wynosi: 3.190,00 zł.

 

o godz. 10 00 - pierwsza licytacja udziału 1/8 cz. nieruchomości położonej w miejscowości:  Krosno, ul.Witosa 9,

stanowiącej współwłasność dłużnika:Ryszard Janocha, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00031884/9 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

Nieruchomość stanowi: działka nr 1488 o pow. 0,0589 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 148,60 m2 oraz obiektem garażowo-gospodarczym o pow. użyt. 47,50 m2.

Suma oszacowania udziału wynosi: 39.375,00 zł. Cena wywołania wynosi: 29.531,25 zł. Rękojmia wynosi: 3.937,50 zł.

 

o godz. 10 30 - pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Krościenko Wyżne, ul.Wisłocza stanowiącej współwłasność dłużników: Adam Findysz , Elżbieta Winiarska - Findysz, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1K/00040780/6  prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

Nieruchomość stanowi: działka nr 992/7 o pow. 2a 87m2 zabudowana obiektem gospodarczo - garażowym o pow. użytkowej 57,70 m2.

Suma oszacowania wynosi: 17.700,00 zł. Cena wywołania wynosi: 13.275,00  . Rękojmia wynosi: 1.770,00 zł.

 

od godz. 11 00 do godz. 11 30 - pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości: Jedlicze oraz Chlebna, stanowiących własność dłużnika: Jan Janocha, mających urządzone księgi wieczyste nr KS1K/00059123/9 oraz KS1K/00061939/9 prowadzone w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

o godz. 11 00 - licytacja niezabudowanej działki nr 2301/2 położonej w msc. Jedlicze o pow. 0,1051 ha.W studium zagospodarowania tereny zabudowy jednorodzinnej. 

Suma oszacowania wynosi: 8.300,00 zł.Cena wywołania wynosi: 6.225,00 zł. Rękojmia wynosi: 830,00 zł.

o godz. 11 15 - licytacja niezabudowanej działki nr 876 położonej w msc. Chlebna o pow. 0,2900 ha. W studium zagospodarowania tereny rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi: 6.400,00 zł.Cena wywołania wynosi: 4.800,00 zł. Rękojmia wynosi: 640,00 zł.

 

o godz.11 30 - pierwsza licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w miejscowości: Jedlicze,ul.Tokarskich 28, wraz z udziałem 38/858 cz. w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 1451/9 o pow. 0,1448 ha , stanowiącego własność dłużnika:  Janina Cieśla, mającego urządzone księgi wieczyste nr KS1K/00093101/9 (lokalowa) oraz KS1K/00078544/5 (gruntowa) prowadzone w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

Lokal położony jest na I piętrze, składa się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju i kuchni, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,41 m2, obszar wynosi 38,31 m2 (wraz z piwnicą o pow. 1,90 m2). Lokal nie jest zamieszkały, ale są w nim  zameldowane dwie osoby.

Suma oszacowania wynosi:90.400,00 zł.Cena wywołania wynosi:67.800,00 zł. Rękojmia wynosi:9.040,00 zł.

 

o godz. 12 00 - pierwsza licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości: Krosno, przy ul. Kolejowej 12, wraz z udziałem 884/18000 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 233 o pow. 355 m2 mającego urządzone księgi wieczyste nr  KS1K/00084509/3 (lokalowa) oraz KS1K/00032659/0 (gruntowa) prowadzone w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.

Lokal położony jest na II piętrze, składa się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju i kuchni, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 41,80 m2. Lokal jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi: 118.800,00 zł. Cena wywołania wynosi: 89.100,00 zł. Rękojmia wynosi:11.880,00 zł.

 

 

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Krośnie:

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.O/Krosno nr 97102029640000670200058693

( należy okazać potwierdzenie przelewu ). Po rozpoczęciu licytacji  rękojmia nie będzie przyjmowana.

www.komornik1krosno.pl                                                                 www.bryla.com.pl