Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej „BIESZCZADY” Tadeusz Szczepkowicz

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego w trybie art. 323 pr. up. i napr.

położone w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej 3

1.       Przedmiotem sprzedaży są:

a)   Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1879 o powierzchni 7149 m2 zabudowanej obiektem handlowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 1735,70 m2 i magazynem chłodniczym o powierzchni użytkowej 171,90 m2 stanowiącymi odrębne od gruntu przedmiot własności oraz prawo wieczystego użytkowania działki nr 1880/4 o powierzchni 39 m2 zabudowanej budynkiem administracyjnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności o powierzchni 21,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w prawie wieczystego użytkowania działki nr 1880/5 stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową za cenę nie niższą niż 3.084.906,40 zł netto, co stanowi 80 % ceny oszacowania,

b)  Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1880/1 o powierzchni 3593 m2 zabudowanej obiektami stacji paliw, myjnią i stacji LPG o łącznej powierzchni użytkowej 146,20 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w prawie wieczystego użytkowania działki 1880/5 stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową za cenę nie niższą niż 326.826,40 zł netto, co stanowi 80 % wartości oszacowania,

c)   Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1881 o powierzchni 863 m2 zabudowanej obiektem administracyjnym o powierzchni użytkowej 278,70 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności oraz prawo wieczystego użytkowania działki nr 1880/3 o powierzchni 357 m2 stanowiącej dojazd do działki 1881, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w prawie wieczystego użytkowania działki nr 1880/5 stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową za cenę nie niższą niż 227.466,40 zł, co stanowi 80 % wartości oszacowania.

Księga Wieczysta nr KS2E/00023174/1 Sąd Rejonowy Lesko Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Ustrzyki Dolne

2.       Oferty należy składać w sekretariacie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Krośnie ul. Wolności 3                    w terminie do dnia  30 grudnia 2011r. do godziny 15.00.

Z wyceną rzeczoznawcy wraz z aneksem oraz ze szczegółowymi warunkami sprzedaży można zapoznać się w Biurze Syndyka Firmy Handlowo-Usługowej „BIESZCZADY” Tadeusz Szczepkowicz w upadłości likwidacyjnej mieszczącym się w Sanoku przy ul. Bema 3 (II piętro) codziennie w dni robocze w godzinach 800-1200  (tel. 604 206 494) lub w Sądzie Rejonowym Wydziale V Gospodarczym z siedzibą Krośnie przy ul. Wolności 3 w aktach sprawy V GUp 1/10.

Obejrzenie nieruchomości jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 604 206 494.