OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

  Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec mający kancelarię w Krośnie przy ulicy Grodzka 26 stosownie do postanowień art. 2 ust. 4 pkt. 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji /Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm./ ogłasza licytację następujących pojazdów:

 

1. samochód ciężarowy marki IVECO E.CARGO ML100E15 E2 10.0t

nr rej. RWG 1625, rok prod. 2000

Cena wywołania: 5.000,00 zł  (kwota brutto)

 

2. samochód ciężarowy marki VOLVO FH 12 420 E2 18.0t, nr rej. RKR 99SE, rok prod. 2000

Cena wywołania: 20.000,00 zł  (kwota brutto)

 

Licytacja odbędzie się w dniu 19-12-2011 roku o godz. 10:00 w msc 38-460 Jedlicze, ul. Sienkiewicza 20.

Prowadzący licytację udzieli przybicia najwyższej zaoferowanej ceny.

Licytacja może być odwołana przez komornika.

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

  Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec mający kancelarię w Krośnie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2011 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie  się pierwsza licytacja ruchomości:

 

1. samochód osobowy Fiat Panda 1.3 M-jet MR'03 Dynamic, nr rej. RK 17171, rok prod. 2005 Suma oszacowania wynosi: 11.300,00 zł

Cena wywołania: 8.475,00 zł

 

2. Samochód ciężarowy RENAULT KANGOO 1.9 Diesel, nr rej. RKR61RH, rok prod. 1999 Suma oszacowania wynosi: 4.800,00 zł (kwota brutto)

Cena wywołania: 3.600,00 zł (kwota brutto)

 

3. samochód ciężarowy FORD FOCUS 1.8 TDdi Ambiente, kombi

nr rej. RK00475, rok prod. 2000

Suma oszacowania wynosi: 8.000,00 zł (kwota brutto)

Cena wywołania: 6.000,00 zł (kwota brutto)

 

4. samochód ciężarowy Ford Transit 125 FT 350 2.4 DE Kat. do 3.5t

nr rej. RK27130, rok prod. 2000

Cena wywołania: 25.000,00 zł

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

w dniu 20-12-2011 roku o godz. 12:00 w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 6c odbędzie  się pierwsza licytacja ruchomości:

 

1. prasa mimośrodowa PSM 63T 

Suma oszacowania wynosi: 15.000,00 zł (brutto)

Cena wywołania: 11.250,00 zł (brutto)

 

2. prasa KD 40T 

Suma oszacowania wynosi: 18.000,00 zł (brutto)

Cena wywołania: 13.500,00 zł (brutto)

 

3. prasa KD 40T 

Suma oszacowania wynosi: 18.000,00 zł (brutto)

Cena wywołania: 13.500,00 zł (brutto)

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Ruchomości można oglądać na jedną godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w miejscu prowadzonej licytacji. Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w całości lub wycofanie dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w Kancelarii Komornika.

 

Informacji o w.w ruchomościach udziela Biuro Komornika telefonicznie (tel. 13 43 249 47)

www.komornik1krosno.pl

www.bryla.com.pl