O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz”w Ustrzykach Dolnych ul. Ogrodowa 1/12 działając na podstawie § 26 pkt.2 statutu Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania :

Ulica Ogrodowa1/12  o powierzchni 30 m2 , 2 pokoje , kuchnia , łazienka z wc.i przedpokój . Cena wywoławcza lokalu zgodnie z operatem szacunkowym wynosi  78.140,00 zł . W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne.

Postąpienie w przetargu ustala się na kwotę  1000 zł.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ulicy Ogrodowej 1/12 w Ustrzykach Dolnych o godzinie 1530 w dniu 20.12.2011 roku.

Uczestnik przetargu wpłaca  wadium w wysokości 5000 zł. na  rachunek

Spółdzielni w Banku PEKAO SA  Oddz. Ustrzyki Dolne na konto

Nr 93124023661111000033260264 do dnia 19.12.2011 roku do godz. 1200.

Szczegółowe informacje o mieszkaniu można uzyskać w biurze Spółdzielni

telefon 13 461 1435.  kom. 605166594

 

 

Prezes Zarządu

Jan Kniaziowski