O G Ł O S Z E N I E

 

            Prezydent Miasta Krosna ogłasza :

1)    I publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na I piętrze budynku przy ul. Portiusa 4 w Krośnie, składającego się z 1 pokoju nr 13 (wraz z ½ częścią przedpokoju) o powierzchni użytkowej 21.03 m2; 

2)    I publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na I piętrze budynku przy ul. Portiusa 4 w Krośnie, składającego się z 1 pokoju nr 14 o powierzchni użytkowej 15.60 m2; 

3)    I publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na I piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Krośnie o powierzchni użytkowej 110.34 m2 ;

4)    II publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Ordynackiej 5 w Krośnie o powierzchni użytkowej 60.67 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest magazyn w piwnicy o powierzchni 9.45 m2. Stawka czynszu najmu pomieszczenia piwnicznego nie podlega licytacji i wynosi 1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej netto.

5)    II publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Portiusa 4 w Krośnie o powierzchni użytkowej 30.34 m2;

6)    II publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na I piętrze budynku przy ul. Portiusa 4 w Krośnie, składającego się z 1 pokoju nr 17 o powierzchni użytkowej 17.40 m2;

7)    II publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 27 w Krośnie o powierzchni użytkowej 88.24 m2;

8)    II publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Słowackiego 6 w Krośnie o powierzchni użytkowej 23.60 m2;

9)    III publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na II piętrze budynku przy ul. Portiusa 4 w Krośnie, składającego się z 1 pokoju nr 32 o powierzchni użytkowej 24.15 m2;;

10) VI publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na II piętrze budynku przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie o powierzchni użytkowej 15.80 m2 ;

11) VII publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na II i III piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Krośnie o powierzchni użytkowej 257.18 m2 ;

12) IX publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na II piętrze budynku przy ul. Portiusa 4 w Krośnie, składającego się z 2 pokoi nr 33 i 34 (wraz z przedpokojem) o powierzchni użytkowej 40.20 m2; 

 

13) X publiczny przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego na II piętrze budynku przy ul. Portiusa 4 w Krośnie, składającego się z 3 pokoi nr 28, 29 i 30 o powierzchni użytkowej 57.40 m2.

Lokale użytkowe przeznaczone są na prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej.

            Celem obejrzenia lokali należy skontaktować się z Towarzystwem Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym Sp. z o.o. w Krośnie, ul. Wyzwolenia 4
(tel. 13 4201113).

            Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 r. o godz. 9oo w Urzędzie Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28a – III piętro, pokój nr 330.

            Ustala się dolną granicę czynszu (stawkę wywoławczą) w wysokości :

- za lokal opisany w pkt. 4 – 19 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie; 

- za lokal opisany w pkt. 5 – 11 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie;

- za lokale opisane w pkt. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 – 7 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
   miesięcznie;

- za lokal opisany w pkt. 7 – 5 zł  za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie;

- za lokal opisany w pkt. 8 – 12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

Stawka czynszu najmu nie obejmuje opłat za media.

Do czynszu najmu doliczany jest podatek VAT.

Czynsz najmu może być corocznie rewaloryzowany.

Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości.

            Wadium w wysokości :

- za lokale opisane w pkt. 4, 5, 12 i 13 – 750 zł; 

- za lokale opisane w pkt. 1, 2, 6, 8, 9 i 10 – 500 zł;

- za lokale opisane w pkt. 3, 7 i 11 – 1000 zł;

należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, w terminie do dnia
8 grudnia 2011 r. do godz. 1430.

            Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją stanu technicznego lokalu.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał stanowi kaucję zabezpieczającą pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

            Do przetargu na określony w ogłoszeniu lokal użytkowy nie może przystąpić dotychczasowy najemca tego lokalu, jeżeli zalegał z płatnościami czynszu na rzecz Gminy Krosno.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.