SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

F.H.U. „BIESZCZADY” TADEUSZ SZCZEPKOWICZ

Ustrzyki Dolne

 

sprzeda z wolnej ręki dwie wierzytelności objęte prawomocnymi nakazami zapłaty na

łączną kwotę 168.174,62 PLN od jednego dłużnika.

Minimalna cena zakupu nie mniej niż 5% wartości w/w wierzytelności.

Szczegóły dotyczące wierzytelności i składania ofert dostępne pod nr tel. 604206494.

Oferty nabycia winne być przesyłane: fhubieszczadywupadlosci@interia.pl