Wójt Gminy Dębowiec

 

                           Podaje do publicznej wiadomości informację

                           o ogłoszeniu  II przetargu   ustnego 

                           nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

                           znajdującego się w budynku Starej Szkoły

                         w Łazach Dębowieckich .

                           Przetarg odbędzie  się w dniu  26.10.2011r.

                           o godz.  9 00   w sali UG Dębowiec .Wadium

                           wpłacać do  21.10.2010r. w kasie  Urzędu

                           Gminy lub przelewem na konto Nr 85 8627

                           1024 2004 6000 3014 0002. Szczegółowe

                           informacje  w siedzibie Urzędu, tel.(013) 44 

                           130 28 wew. 41 lub na stronie www.debowiec.pl