Archiwum:

Powrót do ogłoszeńPrezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 30 września 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Przetarg na najem lokalu użytkowego w Dukli    


Sąd Rejonowy w Krośnie ,Sąd Gospodarczy, V Wydział zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30.08.2011r. ,sygn. akt V GU 5/11 , została ogłoszona upadłość dłużnika Kazimierza Poniatowskiego ,prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "PONIATOWSKI"...    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż...    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony    


Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pracowniczej Grupy Inwestycyjnej „KORONKI” Spółka z o.o. w Brzozowie zawiadamia...    


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia...    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie
WIECZÓR PIEŚNI POGRANICZA.
   


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Syndyk masy upadłości Tadeusza Szczepkowicza Firma Handlowo-Usługowa "BIESZCZADY" Ustrzyki Dolne w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego.    


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży...    


BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA    


AUTO-NAPRAWA Przebudowa i naprawa maszyn rolniczych i traktorów. Wacław Krupa    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza: Nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż...    


Syndyk masy upadłości KUCHCIK- Okarma , Misiołek Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości...    


WYPRAWA PO PIEŚNI POGRANICZA    


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia, o zwołaniu w dniu 7 lipca 2011 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ul Bieszczadzka 2 komisji projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw.    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg na realizację zadania "Termomodernizacja bloków na osiedlu przy ul. Kopernika i Bielawskiego- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie."    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 209 odbędzie się...    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Syndyk "UNIKROS" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 11, 38-400 Krosno, ogłasza przetarg ustny na ruchomości...    


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej "BIESZCZADY" w Ustrzykach Dolnych ul. Kolejowa 3, sprzeda z wolnej ręki ruchomości...    


LICYTACJA KOMORNICZA    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 10 maja 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie, przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu kontynuuje realizację projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dębowiec"    


Syndyk "Koronki" S.A. w upadłości Brzozów ul. Rzeszowska 10 oferuje do sprzedaży po atrakcyjnych cenach następujące asortymenty towaru    


Na sprzedaż atrakcyjne tereny inwestycyjne u zbiegu autostrad A4 i A1    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011r. o godz. 13:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011 r. o godz 12:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie, przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011 r. o godz 13:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się druga licytacja nieruchomości    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 2452 o pow. 859 m2 , położona w Krośnie przy ul. Żeromskiego, objęta KW 38519.    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowane    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011r. o godz. 12:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej "BIESZCZADY" w Ustrzykach Dolnych ul. Kolejowa 3, sprzeda z wolnej ręki ruchomości    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji    


BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY    


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji    


ENERGETYK SPA SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W IWONICZU ZDROJU UL. PIWARSKIEGO 26, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ ogłasza przetarg nieograniczony pisemny    


Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska zawiadamia, że w dniu 07.03.2011 r. o godz 12:30 w sali nr 10 Sadu Rejonowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 2 odbedzie sie pierwsza licytacja nieruchomosci położonej w miejscowosci Niewistka    


Komornik sądowy przy s?dzie rejonowym w kro?nie jan niemiec maj?cy kancelarię w kro?nie przy ulicy grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 12/02/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

"Zakład robót górniczych krosno sp. z o.o., 38 - 400 krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza przetarg ofert pisemnych.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 10.02.2009 do dnia 24.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne.    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 5.02.2009 do dnia 19.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Rymanów zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Rymanów.    

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?. zm.) informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 28.01.2009r. do 17.02.2009r. wykaz nieruchomo?ci...    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?niejszymi zmianami ) informuję , że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 23.01.2009r. do dnia 12.02.2009r. wł?cznie, wykazy z informacj? o lokalach mieszkalnych stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2009 r w S?dzie Rejonowym w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Tryńcza    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali    

Wójt Gminy Dębowiec Podaje do publicznej wiadomo?ci informację o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu.    

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kro?nie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ?wiadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2009 r. na terenie działania Spółki.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 29/01/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg pisemny na najem lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Czajkowskiego 1 w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się piersza licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci.    

EURO-GLAS AUTO SZYBY sprzedaż i montaż    

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMO?CI    

Samochody ciężarowe, naczepy i inne ruchomo?ci od syndyka    

ROCKY - oferujemy meble z masywnego drewna oraz antyki    

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorz?dowego Przedszkola w Jedliczu    

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z pó?n. zm.) informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został...    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 18.12.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 209 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec, że w dniu 16 grudnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci gruntowej    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1/126 o pow. 1,9265 ha położonej w Ja?le    

WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na dowóz i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi    

O B W I E S Z C Z E N I E Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Miejscu Piastowym zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2008 r. o godz 11.00 w siedzibie Oddziału Banku w Miejscu Piastowym przy ul. Kro?nieńskiej 5b odbędzie się: D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A ci?gnika rolniczego John Deer, typ 5720, model ADVANCED, rok produkcji 2005    

Wójt Gminy Wojaszówka działaj?c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno?ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó?n. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do O?rodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Kro?nie".    

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 17.11.2008 r. został podany do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu    

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ulicy Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
Informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2008 r. do dnia 7 grudnia 2008 r.
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r.
   

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 21-11-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: Krosno Czajkowskiego 5 odbędzie się druga licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Wójt Gminy Chorkówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kro?nie".    

Prezydent Miasta Krosna informuje , że na dzień 7 listopada 2008 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 29 pa?dziernika 2008 r. o godz 9.00 w siedzibie Kancelarii odbędzie się dobrowolna licytacja publiczna odzieży ochronnej roboczej.    

Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że, w dniach od 12 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. (od poniedziałku do pi?tku) w godzinach od 8:00 do 15:00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo?ciami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostan? wyłożone do wgl?du osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj?cych osobowo?ci prawnej, projekty operatów opisowo ? kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Jureczkowa, Wojtkowa i Wojtkówka gmina Ustrzyki Dolne.    

TARGI 2008 Hala Widowiskowo-Sportowa, Krosno ul. Bursaki 29, 24 pa?dziernika 2008, wstęp wolny    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 11:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowe odbędzie się druga licytacjan nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Blizne 414    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ?rodków trwałych    

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przyst?pieniu do sporz?dzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    

Prezydent Miasta Krosna informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, została wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 06.10.2008r. do 26.10.2008r. wł?cznie , wykaz nieruchomo?ci będ?cej we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu: działka nr 605/10 ul. Tysi?clecia obręb ewidencyjny Białobrzegi.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 955 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Jabłonica Polska    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 983 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Stara Wie? 413    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie na podstawie art.911 7 §3 kpc, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 17-10-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: 38-400 Krosno 1 Czajkowskiego 5 odbędzie się pierwsza licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. 38 - 460 Jedlicze; ul. Kurkowskiego 86; tel./fax (013) 437 53 00 / 437 53 04 z a p r a s z a d o s k ł a d a n i a p i s e m n y c h o f e r t w przetargu nieograniczonym na wykonanie niżej wymienionych prac projektowych i budowlanych:    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 27 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno, położonych w Kro?nie , obręb ewidencyjny ?ródmie?cie przy ul. Legionów    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych i otaczaj?cych je terenów rolnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 30/09/2008 roku o godz. 9.15 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja n/w ruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 1 pa?dziernika 2008 r. o godz 10.00 w siedzibie Kancelarii Komorniczej odbędzie się D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST ODZIEŻ OCHRONNA ROBOCZA    

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie zawiadamia, że w dniu 9 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Rada Nadzorcza Zakład Produkcyjno - Remontowy Energetyki "JEDLICZE" Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za rok obrotowy 2008    

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Krosna o przyst?pieniu do sporz?dzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "Polanka III"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie IX"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie XII", "?ródmie?cie XIII", "?ródmie?cie XIV", "?ródmie?cie XV", "Zmiana ?ródmie?cie I"    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działka numer 2136 o pow. 280 m² położonej w Kro?nie przy ul. Franciszkańskiej 13 objętej KW 82741.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własno?ci nieruchomo?ci niezabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej numerem 3347 o pow. 1 ha 73a 88 m² położonej w Kro?nie przy ul. Sikorskiego, objętej KW 31069    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

Wójt Gminy Dębowiec Informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomo?ci    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowo?ci ?wierchowa,    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 3 wrze?nia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Syndyk masy upadło?ci Raf-Trans Jasło Zakład Transportu Sp.z o.o. , 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 informuje że posiada do sprzedaży w trybie z wolnej ręki ruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 04.09.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNA Oferuje po konkurencyjnych cenach wyroby betonowe.    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Czas na aktywno?ć w Gminie Dębowiec"    

PREZYDENT MIASTA KROSNA Na podstawie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działki numer 2968/24 o pow. 1963 m2 i 2961/4 o pow. 408 m2 położonej w Kro?nie przy ul. Grodzkiej objętej KW 99271.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 31/07/2008 roku odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza licytację lokali użytkowych.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 24/07/2008 roku o godz. 12.00 w miejscowo?ci Targowiska na terenie Produkcyjno Usługowej Spółdzielni Pracy "ROLNIK" odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomo?ci obejmuj?cej działki o ł?cznej pow. 0,5882ha, położonej w Ja?le Obręb Nr 3 ? Błonie, objętej księgami wieczystymi prowadzonymi przez S?d Rejonowy w Ja?le.    

Prezydent Miasta Krosna OGŁASZA z dniem 30 czerwca 2008 roku otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizacje zadań publicznych w zakresie promocji miasta Krosna poprzez sport - zgodnie z założeniami do promocji miasta Krosna stanowi?cymi zał?cznik do niniejszego konkursu.    

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA OGŁASZA PRZETARG na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zwi?zanych z przebudow? lokalu Oddziału 2 PKO BP SA w Kro?nie ul. Słowackiego 4    

Studia niestacjonarne, licencjackie i inżynierskie w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 104 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci oraz działek    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .    

NOWE OSIEDLE MIESZKANIOWE W SANOKU    

Centrum Usług Medycznych "ESKULAP" w Kro?nie zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE KARDIOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Kobylanach Kobylany 187    

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW PANMAR zaprasza na bezpłatne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów    

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgow? Izb? Lekarsk? w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie maj?cy kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 20.06.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowo?ci Orzechówka 196 licytacja ruchomo?ci.    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2914/1 o pow. 2249 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Okrzei    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 79/2 o pow. 692 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Zagórze    


Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 21 maja 2008 roku odbędzie się licytacja samochodu.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Kosztorysant - technolog instalacji gazowych i naftowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza :
1) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 93.20 m2 ;
2) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .
   


Prezydent Miasta Krosna informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 673,75 m² stanowi?cego własno?ć Gminy Krosno    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 09.06.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Elektryk - automatyk    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchumości.    


OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ GMINY IWONICZ � ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA D Y R E K T O R Ó W: ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE oraz GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W LUBATOWEJ    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 maja 2008 roku o godz. 10:00 na terenie Komisu Samochodowego "MOTO CENTRUM" w Jaśle, ul. Bieszczadzka (obok stacji paliw Grosar) odbędzie się pierwsza licytacja trzech samochodów ciężarowych Fiat Panda Van 1.1    


WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie mający kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.05.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowości Orzechówka 196 licytacja samochódu ciężarowego.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2008 roku o godz. 13:00 w miejscu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej, tj. F.H.U.P. "Elka", Andrzej Stusik, 38-516 Tarnawa Dolna 32 odbędzie się pierwsza licytacja pojazdów.    


osiedle mieszkaniowe w Sanoku.
Mieszkania o pow od 32 do 104 m² .
   


KROSGLASS S.A. jedyny producent włókna szklanego w Polsce wchodzi na giełdę! Zapisy na akcje od 7 do 8 maja 2008 w Punkcje Przyjmowania Zapisów PKO BP S.A. Oddział 1 w Krośnie, ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 28 maja 2008r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 i 25 kwietnia 2008 r. odbędą się licytacje samochodów ciężarowych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 8 maja 2008 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie, ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja samochodów oraz koszulek bawełnianych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 9 maja 2008 r. zostaną przeprowadzone licytacje stacji dystrybucji gazu LPG    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku informuje, że w dniu 8 maja 2008 roku o godz. 12:00 w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja samochódu osobowego marki Ford Mondeo    


OBWIESZCZNIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 6 i 10 czerwca 2008r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości    


"Nafta-Gaz-Serwis" Sp. z.o.o. z siedzibą w Sanoku ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: "Budowa osiedla mieszkaniowego w Sanoku - Osiedle nad stawami"    


O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA" ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA"    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krosno , objętego KW 101710 oznaczonego nr M-IV w budynku przy ul. Mickiewicza 31 wraz z udziałem wynoszącym 67375/102042 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Śródmieście numerem 2704/57 o pow. 1316 m2, objętej KW 101708.    


Firma budowlana z województwa podkarpackiego zatrudni majstrów budów ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego, cieśli i zbrojarzy oraz operatorów żurawi wieżowych z doświadczeniem zagranicznym do pracy na budowach w Skandynawii.    


OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 28 marca 2008r. sygn. akt V GUp3/07 umorzył postępowanie upadłościowe firmy: Kazimierz Brągiel Zakład Uboju i Przetwórstwa, Usługi Ubojowo-Produkcyjne, Usługi Transportowe w Osobnicy.    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku o godz. 11-tej w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja ruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 15.04.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości: Bóbrka, gmina Chorkówka    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski.    


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko - Ordynatora Oddziału Wewnętrznego    


OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wzdów    


Daj szansę klientom pokaż się na targach ! 9 - 11 maja 2008 www.tetrix.com    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29/04/2008 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul. 3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Lesko    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008r. o godz. 11:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Blizne 414    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008 r. o godz.12:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia , że w dniu 29.04.2008 r. o godz.11:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10 b    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia , że w dniu 19 marca 2008 o godz. 11-tej w Krośnie ul. Popiełuszki /Skład Drewna/ zostanie przeprowadzona licytacja samochódu ciężarowego MAN model 33.362 /do przewozu dłużyc/ i przyczepy KRONE model DOLL - D120    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 26 marca 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 101 odbędzie się licytacja nieruchomości    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy rzy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec , zawiadamia , że w dniu 29 lutego 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje samochodów i telewizorów    


O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO " MIEJSCE PIASTOWE 2" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Załężu    


WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie firmy FHU "INFO KOLOR" Daniel Ziętek w Sanoku, ul. Dworcowa 5 odbędzie się druga licytacja ruchomości, wycinarka walcowa, falcerka VEB Polygrap, zszywarka ZD-1 ,gilotyna do cięcia papieru Grafopat G67, drukarka Adast 714    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Osiek Jasielski �WYCIĄG NARCIARSKI� -w miejscowości Mrukowa    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia , że w dniu 13 marca 2008r o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działkę niezabudowaną    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI MIASTA KROSNA W 2008 R.    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W 2008 R.    


Burmistrz Gminy Jedlicze Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Podniebylu    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej    


O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    


Budownictwo Naftowe Naftomontaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie poszukuje kandydatów na stanowisko DYREKTOR HOTELU Oddziału Hotel Krosno-Nafta    


Biuro Nieruchomości RSF oferuje    


OKAZJA BIESZCZADY ! SPRZEDAM ATRAKCYJNY KOMPLEKS REKREACYJNO-TURYSTYCZNY O POWIERZCHNI 7 HA    


Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2008r. na terenie działania Spółki.    


KUP MIESZKANIE W ATRAKCYJNEJ CENIE, osiedle mieszkaniowe w SANOKU    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje:
1. Samochód osobowy specjalny /przystosowany do przewozu zwłok m-ki Ford Windstar wersja 3,8 LX rok prod. 1995
2.Samochód osobowy Fiat 126 ELX KAT rok prod.1998
3.Malina mrożona PF.A20 - ilość 2.100 kg cena wywołania wynosi 3,13 zł/kg/netto
   


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 23 stycznia 2008r o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomości    Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza "Betlejemska Gwiazda"    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    OSIEDLE MIESZKANIOWE NAD STAWAMI SANOK    OBWIESZCZENIE Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 15.01.2008r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości położonej w Brzozowie    O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu 16 stycznia 2008r odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej    Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na zbycie 44,8 % udziałów w Przedsiębiorstwie Handlowym "Centrum-Społem" spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Traugutta 9, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000133333.    BURMISTRZ GMINY IWONICZ - ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IWONICZU - ZDROJU    "KPB - ŚLUSARNIA" Sp. z o.o. zatrudni technika lub inżyniera o specjalności konstrukcje stalowe budowlane.    Zarząd KHS "KROSNO" S.A. oferuje do sprzedaży Sp. z o.o. �Osiedla Mieszkaniowe� z siedzibą w Krośnie (Podkarpackie)    PREZYDENTA MIASTA KROSNA informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy z informacją o lokalach mieszkalnych    Sieć handlowa "Społem" PSS w Krośnie zaprasza do LOTERII PROMOCYJNEJ od 1.12.2007r. do 31.03.2008r.    WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań: Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel: samochód ciężarowy RENAULT Midliner    HOTEL KROSNO NAFTA Zaprasza na bal sylwestrowy 2007/2008    K O M U N I K A T Prezydent Miasta Krosna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno przeznaczonej do sprzedaży    Wójt Gminy Krościenko Wyżne zatrudni z dniem 1 stycznia 2008 r. na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2007 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno, położonych w Krośnie , obręb ewidencyjny Suchodół przy ul. Bieszczadzkiej    Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1911/2 o pow. 1343 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Zręcińskiej, objętej KW 64650.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1584 o pow. 3131 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Wisze, objętej KW 69332.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2924 o pow. 542 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2923 o pow. 685 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 224/8 o pow. 1409 m2 oraz udział wynoszący 1/6 części w działce numer 224/7 o pow. 890 m2 , położona w Krośnie przy ul. Sportowej, objętej KW 66287 i 97617.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/11 o pow. 20 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/10 o pow. 877 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/3 o pow. 870 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Zgodnie z brzmieniem z lizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - urzędy skarbowe zostały zobowiązane do    Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie".    Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż budynku magazy go do demontażu    Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym im. Jana Pawła II.    OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.01.2008 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Humniska    OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI, w dniu 29 listopada 2007 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działki nr 12/4 o pow. 9a zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości: Łukowe gm. Zagórz    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI, w dniu 29 października 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7D    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu (II wyłożenie) do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GŁOWIENKA 4" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    Syndyk Masy Upadłości EMIL-POL Sp. z o.o. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów: Star FSC1142, Fiat Uno Van, Fiat Seicento Van,    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski    OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż lokali użytkowych Nr 8 i Nr 9 w budynku mieszkalno � usługowym Nr 16, usytuowanym na działce Nr 256/1, w miejscowości Łobozew Górny, gmina Ustrzyki Dolne, uwidocznionym w Księdze Wieczystej Nr 27792.    Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 204 odbędą się licytacje.    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    TARGI eko-styl-natura KROSNO    ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH    Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Komańczy, 38-543 Komańcza 86 OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY Na sprzedaż �Baru po Sosną� posadowionego na działce nr 17/2 o pow. 0,28ha(B) w Nowym Łupkowie, KW KS1S/00071198/2 Sąd Rejonowy w Sanoku z zastrzeżeniem pierwokupu.    OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2007 r. o godz. 15.00 w miejscowości Zahutyń 139 k/Sanoka odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE ORAZ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIEJSCE PIASTOWE 2"    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś 413    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10    


Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 22-10-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 215, odbędzie się licytacja nieruchomości.    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 23 października 2007 roku zostaną przeprowadzone licytacje    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która może być zabudowana budownictwem jednorodzinnym, zlokalizowana w miejscowości Świerchowa obejmująca działki budowlane o następujących numerach ewidencyjnych: 414/50, 414/51, 414/52, 414/29, 414/30, 414/31, 414/32.    


Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że w dniach od 9 października 2007 r. do 29 października 2007 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostaną wyłożone do wglądu projekty operatów opisowo - kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Czarna Dolna, Czarna Górna, gmina Czarna oraz Dźwiniacz Dolny, gmina Ustrzyki Dolne .    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu: 24 października 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się o godz. 13:30 licytacja nieruchomości    


Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY Salon Era Krosno, ul. Krakowska 15    


Obwieszczenie o I licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7 D, rok produkcji 1997.    


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Skarbnika - Głównego Księgowego Budżetu gminy Krościenko Wyżne    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 4 października 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie się o godz. 11 00 - pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Kombornia, gm. Korczyna przy drodze krajowej nr 9 relacji Radom - Barwinek    


Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest (eternit falisty) w ilości 220 m2    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2007 r. o godz. 11.00 w msc. Nowotaniec 37, gmina Bukowsko odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód Iveco nr rej. RSA C500, rok prod.1993, furgon.    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 19.10.2007 /piątek/ II Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości SZCZEPAŃCOWA    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 11/09/2007 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul.3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Lesko    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 27 września 2007r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie magazynierów do obsługi magazynu bananów    


GALICJA BLUES FESTIVAL 21 - 23 IX 2007 KROSNO    


CELL-FAST Krosno zatrudni: malarza lakiernika, tokarzy, ślusarzy precyzyjnych, frezerów, konstruktora form wtryskowych, inżyniera chemika z doświadczeniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych.    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się II licytacja samochodu Ford Mondeo    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 101 odbędzie się licytacja ruchomosci    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI w dniu 16 sierpnia 2007 roku o godz. 10.00 w miejscowości Jaćmierz nr 234 - Punkt Apteczny odbędzie się druga licytacja ruchomości - wyposażenie apteki, tj. regały, lady, szafki,półki, gabloty, lodówka, witryna chłodnicza, kwiaty, komputery w cenach od 10,00 zł do 300,00 zł.    


OBWIESZCZENIE o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Wzdów 171    


Karpackie Klimaty 25-26 sierpnia 2007, Rynek - Krosno    


OBWIESZCZENIE w dniu 07 września 2007 r. o godz. 14:15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Sanok - Dąbrówka    


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "TARGOWISKA-2", "ROGI-5", "ROGI-6" w gminie Miejsce Piastowe.    


Wystawa fotografii JERZEGO BRYŁY Pamięci Blues'a    


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krosnie Spółka Akcyjna zatrudni od zaraz 4 pracowników    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "NIŻNA ŁĄKA 2", "WROCANKA 3", "MIEJSCE PIASTOWE 1", "GŁOWIENKA 4"    

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe".  

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego "FARMA WIATROWA"    


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce    


SPÓŁKA MEDYCZNA ZATRUDNI LEKARZA    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości    


Licytacja ruchomości  - Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Miejsce Piastowe  


Licytacja ruchomości  - komornik Krosno  


Licytacja ruchomości (Ford Mondeo)  - komornik Sanok  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy I Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc zawiadamia. że w dniu 20 czerwca 2007 w Sądzie Rejonowym przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie sięWójt Gminy Chorkówka informuje, że został sporządzony Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeatrgu    


"Irek" F.U.P poszukuje na stanowisko kierowca autobusu  Konkurs na stanowiska dyrektora - Wójt Gminy Chorkówka  


Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego  


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do dzierżawy  


Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojaszówce został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy  


Dyrekcja Szkoły i Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 60-lecia Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów.  


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja  ruchomościWykaz nieruchomości stanowiącje własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do sprzedaży  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Rzeszowie MAGAZYNIERÓW  
Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sadzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia na podstawie art.953 kpc zawiadamia, że w dniu 23.06.2007r. w sali nr 304 Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie sięKonkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  !


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983  kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie sięPraca w Hotelu Portius w Krośnie   !


Hala Sportowo-Widowiskowa w Krośnie posiada wolne powierzchnie do wynajęcia   !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Wojaszówka  !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój   !Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie, ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 25 maja 2007 roku zostaną przeprowadzone nw. licytacje:Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 30 maja 2007 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w Sali 304 odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejnowym w Sanoku na podts. art. 867 kpc odaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9-05-2007 ( ) odbędzie się licytacja ruchomości:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  30  maja 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.05.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 24-05-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr  204, odbędzie się licytacja nieruchomości:
 


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW 


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu  

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podst. art. 955 kpc zawiadamia, że dnia 9.05.2007r. o godz 13.00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki 5, w sali nr 3 odbędzie się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 20.04.2007r. o godz 11.00 w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja:Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz" w Ustrzykach Dln. ogłasza przetarg nieograniczony   


Przetarg - Prezydent Miasta Krosna 


Oferty pracy - Galeria Glorietta Iwonicz Zdrój 


Targi "KONTAKT" 18-20 maja 2007  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 19.04.2007r.w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się:
 


Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym „EMIL – POL” Spółka z o.o. w Krakowie , sygn. akt V GUp.2/06 zawiadamia  


Oferty pracy - Prezydent Miasta Krosna  


Nowootwarta reastauracja Ogród Cafe zaprasza! Wspaniała kuchnia, wyjątkowa amosfera, niepowtarzalny wystrój!


Hotel Krosno - Nafta sedecznie zaprasza do organizacji wesel, przyjęć, bankietów oraz imprez okolicznościowych  Okna i drzwi z PCV najtańsze w regionie!Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie Specjalistów  ds. eksportu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.04.2007r.o godz.10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się:
 


Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ogłasza konkurs na kandydatów na  pozaetatowych członków  samorządowego kolegium odwoławczego  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 6 marca 2007 roku o godz.11 – tej w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja nw ruchomości


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  22  marca 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się
 


Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Iwoniczu - Zdroju 

Konkurs na stanowisko dyrektora Hotelu "Krosno  Nafta" 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2007 roku o godz. 12.00 w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika
 


Licytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 7 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki  5,  w sali nr 3 odbędą się licytacjeLicytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 8 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 odbędą się licytacje nieruchomości
 

Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie sięLicytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 304, odbędzie się licytacja nieruchomości..
 


Spółdzielnia Kółek Rolniczych  36-213 Haczów, powiat Brzozów  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Syndyk Zakładu Przetwórswta Mięsnego "Mikowski-Krzystyniak" Spółka Jawna w Radomyślu Wielkim ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego  


Syndyk Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego JARLAN S.A. w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na zakup złomu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Oferta pracy - firma montażowo-budowlana 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2007 r. - Prezydent Miasta Krosna  

Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.. 867 kpc w dniu 31 stycznia 2007 roku o godz. 11-tej w Kancelarii zostanie przeprowadzona licytacja nw. ruchomości
 

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2007 r. na terenie
działania Spółki.
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc  w  związku  z  art.  955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2007 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 215 odbędzie się
 


Ogłoszenie - Wójt Gminy Miejsce Piastowe


Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy informuje, iż w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 9.30 w sali nr 01 w budynku Sądu przy ul. Wolności 3 w Krośnie, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu naprawczym sygn. akt V GN 1/06 IWOPOL Spółka z o.o. w Jaśle. 


Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowy i Remontów Urządzeń Chłodniczych „CHŁÓD” Sp. z o.o. w Krakowie


Częściowy plan funduszów masy upadłości Astech Sp. z o.o. Sanok - Sędzia Komisarz


 Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc i 983kpc  zawiadamia, że dnia 17 stycznia  2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali 104 odbędą się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 13.00 odbędzie się:
 


Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna


Sprzedaż nieruchomości - Nowy Styl


Przetarg - syndyk Kraków
Syndek Masy Upadłości
Emil-Pol Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości    


Projekt planu zagospodarowania przestrzennego - Wójt Gminy Miejsce Piastowe  


Konkurs - Wójt Gminy Wojaszówka  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.12.2006 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.12.2006r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacje ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26, zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc zostaną przeprowadzone nw licytacje:
 


Konkurs - Wójt Gminy Chorkówka


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie tel. (13) 43-676-18 ogłasza, że: dnia 06-12-2006 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnegoPrzetarg - Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych  
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogła sza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Bieszczadzkiego
 

Przetarg - Wójt Gminy Chorkówka  
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 04-12-2006 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości

Sprzedaż działek - Społem PSS  


Przetarg nieograniczony - Prezydent Miasta Krosna
Prezyden Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno oznaczonych w operacie
 

Przetarg nieograniczony - syndyk Nowy Żmigród
Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni "SCh" w Nowym Żmigrodzie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony
 

Przetargi - Wójt Gminy Wojaszówka  
Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością mienia komunalnego
 

Licytacje nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  7 grudnia 2006 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.867 kpc. w dniu 16 listopada 2006 roku zostanie przeprowadzona licytacja
 

Projekt operatu projektowo - kartograficznego z założenia ewidencji gruntów i budynków - Starosta Bieszczadzki    


Licytacja nieruchomości - komornik Sanok  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  30 listopada  2006 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku  przy ul. Kościuszki 5,  sala nr 104  odbędzie się
 

się  


Licytacja ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.867 kpc. w dniu 16 listopada 2006 roku zostanie przeprowadzona licytacja
 

Projekt operatu projektowo - kartograficznego z założenia ewidencji gruntów i budynków - Starosta Bieszczadzki    


Licytacja nieruchomości - komornik Sanok  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  30 listopada  2006 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku  przy ul. Kościuszki 5,  sala nr 104  odbędzie się
 


Komornik sądowy przy s?dzie rejonowym w kro?nie jan niemiec maj?cy kancelarię w kro?nie przy ulicy grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 12/02/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

"Zakład robót górniczych krosno sp. z o.o., 38 - 400 krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza przetarg ofert pisemnych.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 10.02.2009 do dnia 24.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne.    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 5.02.2009 do dnia 19.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Rymanów zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Rymanów.    

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?. zm.) informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 28.01.2009r. do 17.02.2009r. wykaz nieruchomo?ci...    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?niejszymi zmianami ) informuję , że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 23.01.2009r. do dnia 12.02.2009r. wł?cznie, wykazy z informacj? o lokalach mieszkalnych stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2009 r w S?dzie Rejonowym w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Tryńcza    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali    

Wójt Gminy Dębowiec Podaje do publicznej wiadomo?ci informację o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu.    

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kro?nie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ?wiadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2009 r. na terenie działania Spółki.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 29/01/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg pisemny na najem lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Czajkowskiego 1 w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się piersza licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci.    

EURO-GLAS AUTO SZYBY sprzedaż i montaż    

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMO?CI    

Samochody ciężarowe, naczepy i inne ruchomo?ci od syndyka    

ROCKY - oferujemy meble z masywnego drewna oraz antyki    

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorz?dowego Przedszkola w Jedliczu    

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z pó?n. zm.) informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został...    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 18.12.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 209 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec, że w dniu 16 grudnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci gruntowej    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1/126 o pow. 1,9265 ha położonej w Ja?le    

WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na dowóz i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi    

O B W I E S Z C Z E N I E Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Miejscu Piastowym zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2008 r. o godz 11.00 w siedzibie Oddziału Banku w Miejscu Piastowym przy ul. Kro?nieńskiej 5b odbędzie się: D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A ci?gnika rolniczego John Deer, typ 5720, model ADVANCED, rok produkcji 2005    

Wójt Gminy Wojaszówka działaj?c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno?ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó?n. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do O?rodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Kro?nie".    

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 17.11.2008 r. został podany do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu    

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ulicy Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
Informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2008 r. do dnia 7 grudnia 2008 r.
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r.
   

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 21-11-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: Krosno Czajkowskiego 5 odbędzie się druga licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Wójt Gminy Chorkówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kro?nie".    

Prezydent Miasta Krosna informuje , że na dzień 7 listopada 2008 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 29 pa?dziernika 2008 r. o godz 9.00 w siedzibie Kancelarii odbędzie się dobrowolna licytacja publiczna odzieży ochronnej roboczej.    

Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że, w dniach od 12 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. (od poniedziałku do pi?tku) w godzinach od 8:00 do 15:00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo?ciami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostan? wyłożone do wgl?du osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj?cych osobowo?ci prawnej, projekty operatów opisowo ? kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Jureczkowa, Wojtkowa i Wojtkówka gmina Ustrzyki Dolne.    

TARGI 2008 Hala Widowiskowo-Sportowa, Krosno ul. Bursaki 29, 24 pa?dziernika 2008, wstęp wolny    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 11:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowe odbędzie się druga licytacjan nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Blizne 414    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ?rodków trwałych    

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przyst?pieniu do sporz?dzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    

Prezydent Miasta Krosna informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, została wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 06.10.2008r. do 26.10.2008r. wł?cznie , wykaz nieruchomo?ci będ?cej we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu: działka nr 605/10 ul. Tysi?clecia obręb ewidencyjny Białobrzegi.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 955 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Jabłonica Polska    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 983 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Stara Wie? 413    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie na podstawie art.911 7 §3 kpc, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 17-10-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: 38-400 Krosno 1 Czajkowskiego 5 odbędzie się pierwsza licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. 38 - 460 Jedlicze; ul. Kurkowskiego 86; tel./fax (013) 437 53 00 / 437 53 04 z a p r a s z a d o s k ł a d a n i a p i s e m n y c h o f e r t w przetargu nieograniczonym na wykonanie niżej wymienionych prac projektowych i budowlanych:    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 27 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno, położonych w Kro?nie , obręb ewidencyjny ?ródmie?cie przy ul. Legionów    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych i otaczaj?cych je terenów rolnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 30/09/2008 roku o godz. 9.15 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja n/w ruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 1 pa?dziernika 2008 r. o godz 10.00 w siedzibie Kancelarii Komorniczej odbędzie się D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST ODZIEŻ OCHRONNA ROBOCZA    

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie zawiadamia, że w dniu 9 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Rada Nadzorcza Zakład Produkcyjno - Remontowy Energetyki "JEDLICZE" Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za rok obrotowy 2008    

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Krosna o przyst?pieniu do sporz?dzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "Polanka III"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie IX"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie XII", "?ródmie?cie XIII", "?ródmie?cie XIV", "?ródmie?cie XV", "Zmiana ?ródmie?cie I"    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działka numer 2136 o pow. 280 m² położonej w Kro?nie przy ul. Franciszkańskiej 13 objętej KW 82741.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własno?ci nieruchomo?ci niezabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej numerem 3347 o pow. 1 ha 73a 88 m² położonej w Kro?nie przy ul. Sikorskiego, objętej KW 31069    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

Wójt Gminy Dębowiec Informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomo?ci    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowo?ci ?wierchowa,    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 3 wrze?nia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Syndyk masy upadło?ci Raf-Trans Jasło Zakład Transportu Sp.z o.o. , 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 informuje że posiada do sprzedaży w trybie z wolnej ręki ruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 04.09.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNA Oferuje po konkurencyjnych cenach wyroby betonowe.    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Czas na aktywno?ć w Gminie Dębowiec"    

PREZYDENT MIASTA KROSNA Na podstawie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działki numer 2968/24 o pow. 1963 m2 i 2961/4 o pow. 408 m2 położonej w Kro?nie przy ul. Grodzkiej objętej KW 99271.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 31/07/2008 roku odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza licytację lokali użytkowych.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 24/07/2008 roku o godz. 12.00 w miejscowo?ci Targowiska na terenie Produkcyjno Usługowej Spółdzielni Pracy "ROLNIK" odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomo?ci obejmuj?cej działki o ł?cznej pow. 0,5882ha, położonej w Ja?le Obręb Nr 3 ? Błonie, objętej księgami wieczystymi prowadzonymi przez S?d Rejonowy w Ja?le.    

Prezydent Miasta Krosna OGŁASZA z dniem 30 czerwca 2008 roku otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizacje zadań publicznych w zakresie promocji miasta Krosna poprzez sport - zgodnie z założeniami do promocji miasta Krosna stanowi?cymi zał?cznik do niniejszego konkursu.    

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA OGŁASZA PRZETARG na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zwi?zanych z przebudow? lokalu Oddziału 2 PKO BP SA w Kro?nie ul. Słowackiego 4    

Studia niestacjonarne, licencjackie i inżynierskie w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 104 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci oraz działek    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .    

NOWE OSIEDLE MIESZKANIOWE W SANOKU    

Centrum Usług Medycznych "ESKULAP" w Kro?nie zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE KARDIOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Kobylanach Kobylany 187    

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW PANMAR zaprasza na bezpłatne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów    

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgow? Izb? Lekarsk? w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie maj?cy kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 20.06.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowo?ci Orzechówka 196 licytacja ruchomo?ci.    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2914/1 o pow. 2249 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Okrzei    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 79/2 o pow. 692 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Zagórze    


Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 21 maja 2008 roku odbędzie się licytacja samochodu.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Kosztorysant - technolog instalacji gazowych i naftowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza :
1) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 93.20 m2 ;
2) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .
   


Prezydent Miasta Krosna informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 673,75 m² stanowi?cego własno?ć Gminy Krosno    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 09.06.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Elektryk - automatyk    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchumości.    


OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ GMINY IWONICZ � ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA D Y R E K T O R Ó W: ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE oraz GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W LUBATOWEJ    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 maja 2008 roku o godz. 10:00 na terenie Komisu Samochodowego "MOTO CENTRUM" w Jaśle, ul. Bieszczadzka (obok stacji paliw Grosar) odbędzie się pierwsza licytacja trzech samochodów ciężarowych Fiat Panda Van 1.1    


WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie mający kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.05.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowości Orzechówka 196 licytacja samochódu ciężarowego.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2008 roku o godz. 13:00 w miejscu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej, tj. F.H.U.P. "Elka", Andrzej Stusik, 38-516 Tarnawa Dolna 32 odbędzie się pierwsza licytacja pojazdów.    


osiedle mieszkaniowe w Sanoku.
Mieszkania o pow od 32 do 104 m² .
   


KROSGLASS S.A. jedyny producent włókna szklanego w Polsce wchodzi na giełdę! Zapisy na akcje od 7 do 8 maja 2008 w Punkcje Przyjmowania Zapisów PKO BP S.A. Oddział 1 w Krośnie, ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 28 maja 2008r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 i 25 kwietnia 2008 r. odbędą się licytacje samochodów ciężarowych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 8 maja 2008 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie, ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja samochodów oraz koszulek bawełnianych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 9 maja 2008 r. zostaną przeprowadzone licytacje stacji dystrybucji gazu LPG    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku informuje, że w dniu 8 maja 2008 roku o godz. 12:00 w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja samochódu osobowego marki Ford Mondeo    


OBWIESZCZNIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 6 i 10 czerwca 2008r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości    


"Nafta-Gaz-Serwis" Sp. z.o.o. z siedzibą w Sanoku ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: "Budowa osiedla mieszkaniowego w Sanoku - Osiedle nad stawami"    


O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA" ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA"    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krosno , objętego KW 101710 oznaczonego nr M-IV w budynku przy ul. Mickiewicza 31 wraz z udziałem wynoszącym 67375/102042 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Śródmieście numerem 2704/57 o pow. 1316 m2, objętej KW 101708.    


Firma budowlana z województwa podkarpackiego zatrudni majstrów budów ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego, cieśli i zbrojarzy oraz operatorów żurawi wieżowych z doświadczeniem zagranicznym do pracy na budowach w Skandynawii.    


OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 28 marca 2008r. sygn. akt V GUp3/07 umorzył postępowanie upadłościowe firmy: Kazimierz Brągiel Zakład Uboju i Przetwórstwa, Usługi Ubojowo-Produkcyjne, Usługi Transportowe w Osobnicy.    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku o godz. 11-tej w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja ruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 15.04.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości: Bóbrka, gmina Chorkówka    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski.    


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko - Ordynatora Oddziału Wewnętrznego    


OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wzdów    


Daj szansę klientom pokaż się na targach ! 9 - 11 maja 2008 www.tetrix.com    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29/04/2008 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul. 3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Lesko    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008r. o godz. 11:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Blizne 414    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008 r. o godz.12:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia , że w dniu 29.04.2008 r. o godz.11:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10 b    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia , że w dniu 19 marca 2008 o godz. 11-tej w Krośnie ul. Popiełuszki /Skład Drewna/ zostanie przeprowadzona licytacja samochódu ciężarowego MAN model 33.362 /do przewozu dłużyc/ i przyczepy KRONE model DOLL - D120    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 26 marca 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 101 odbędzie się licytacja nieruchomości    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy rzy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec , zawiadamia , że w dniu 29 lutego 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje samochodów i telewizorów    


O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO " MIEJSCE PIASTOWE 2" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Załężu    


WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie firmy FHU "INFO KOLOR" Daniel Ziętek w Sanoku, ul. Dworcowa 5 odbędzie się druga licytacja ruchomości, wycinarka walcowa, falcerka VEB Polygrap, zszywarka ZD-1 ,gilotyna do cięcia papieru Grafopat G67, drukarka Adast 714    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Osiek Jasielski �WYCIĄG NARCIARSKI� -w miejscowości Mrukowa    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia , że w dniu 13 marca 2008r o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działkę niezabudowaną    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI MIASTA KROSNA W 2008 R.    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W 2008 R.    


Burmistrz Gminy Jedlicze Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Podniebylu    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej    


O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    


Budownictwo Naftowe Naftomontaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie poszukuje kandydatów na stanowisko DYREKTOR HOTELU Oddziału Hotel Krosno-Nafta    


Biuro Nieruchomości RSF oferuje    


OKAZJA BIESZCZADY ! SPRZEDAM ATRAKCYJNY KOMPLEKS REKREACYJNO-TURYSTYCZNY O POWIERZCHNI 7 HA    


Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2008r. na terenie działania Spółki.    


KUP MIESZKANIE W ATRAKCYJNEJ CENIE, osiedle mieszkaniowe w SANOKU    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje:
1. Samochód osobowy specjalny /przystosowany do przewozu zwłok m-ki Ford Windstar wersja 3,8 LX rok prod. 1995
2.Samochód osobowy Fiat 126 ELX KAT rok prod.1998
3.Malina mrożona PF.A20 - ilość 2.100 kg cena wywołania wynosi 3,13 zł/kg/netto
   


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 23 stycznia 2008r o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomości    Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza "Betlejemska Gwiazda"    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    OSIEDLE MIESZKANIOWE NAD STAWAMI SANOK    OBWIESZCZENIE Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 15.01.2008r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości położonej w Brzozowie    O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu 16 stycznia 2008r odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej    Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na zbycie 44,8 % udziałów w Przedsiębiorstwie Handlowym "Centrum-Społem" spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Traugutta 9, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000133333.    BURMISTRZ GMINY IWONICZ - ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IWONICZU - ZDROJU    "KPB - ŚLUSARNIA" Sp. z o.o. zatrudni technika lub inżyniera o specjalności konstrukcje stalowe budowlane.    Zarząd KHS "KROSNO" S.A. oferuje do sprzedaży Sp. z o.o. �Osiedla Mieszkaniowe� z siedzibą w Krośnie (Podkarpackie)    PREZYDENTA MIASTA KROSNA informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy z informacją o lokalach mieszkalnych    Sieć handlowa "Społem" PSS w Krośnie zaprasza do LOTERII PROMOCYJNEJ od 1.12.2007r. do 31.03.2008r.    WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań: Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel: samochód ciężarowy RENAULT Midliner    HOTEL KROSNO NAFTA Zaprasza na bal sylwestrowy 2007/2008    K O M U N I K A T Prezydent Miasta Krosna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno przeznaczonej do sprzedaży    Wójt Gminy Krościenko Wyżne zatrudni z dniem 1 stycznia 2008 r. na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2007 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno, położonych w Krośnie , obręb ewidencyjny Suchodół przy ul. Bieszczadzkiej    Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1911/2 o pow. 1343 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Zręcińskiej, objętej KW 64650.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1584 o pow. 3131 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Wisze, objętej KW 69332.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2924 o pow. 542 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2923 o pow. 685 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 224/8 o pow. 1409 m2 oraz udział wynoszący 1/6 części w działce numer 224/7 o pow. 890 m2 , położona w Krośnie przy ul. Sportowej, objętej KW 66287 i 97617.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/11 o pow. 20 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/10 o pow. 877 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/3 o pow. 870 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Zgodnie z brzmieniem z lizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - urzędy skarbowe zostały zobowiązane do    Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie".    Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż budynku magazy go do demontażu    Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym im. Jana Pawła II.    OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.01.2008 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Humniska    OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI, w dniu 29 listopada 2007 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działki nr 12/4 o pow. 9a zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości: Łukowe gm. Zagórz    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI, w dniu 29 października 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7D    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu (II wyłożenie) do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GŁOWIENKA 4" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    Syndyk Masy Upadłości EMIL-POL Sp. z o.o. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów: Star FSC1142, Fiat Uno Van, Fiat Seicento Van,    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski    OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż lokali użytkowych Nr 8 i Nr 9 w budynku mieszkalno � usługowym Nr 16, usytuowanym na działce Nr 256/1, w miejscowości Łobozew Górny, gmina Ustrzyki Dolne, uwidocznionym w Księdze Wieczystej Nr 27792.    Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 204 odbędą się licytacje.    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    TARGI eko-styl-natura KROSNO    ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH    Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Komańczy, 38-543 Komańcza 86 OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY Na sprzedaż �Baru po Sosną� posadowionego na działce nr 17/2 o pow. 0,28ha(B) w Nowym Łupkowie, KW KS1S/00071198/2 Sąd Rejonowy w Sanoku z zastrzeżeniem pierwokupu.    OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2007 r. o godz. 15.00 w miejscowości Zahutyń 139 k/Sanoka odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE ORAZ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIEJSCE PIASTOWE 2"    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś 413    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10    


Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 22-10-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 215, odbędzie się licytacja nieruchomości.    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 23 października 2007 roku zostaną przeprowadzone licytacje    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która może być zabudowana budownictwem jednorodzinnym, zlokalizowana w miejscowości Świerchowa obejmująca działki budowlane o następujących numerach ewidencyjnych: 414/50, 414/51, 414/52, 414/29, 414/30, 414/31, 414/32.    


Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że w dniach od 9 października 2007 r. do 29 października 2007 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostaną wyłożone do wglądu projekty operatów opisowo - kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Czarna Dolna, Czarna Górna, gmina Czarna oraz Dźwiniacz Dolny, gmina Ustrzyki Dolne .    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu: 24 października 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się o godz. 13:30 licytacja nieruchomości    


Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY Salon Era Krosno, ul. Krakowska 15    


Obwieszczenie o I licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7 D, rok produkcji 1997.    


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Skarbnika - Głównego Księgowego Budżetu gminy Krościenko Wyżne    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 4 października 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie się o godz. 11 00 - pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Kombornia, gm. Korczyna przy drodze krajowej nr 9 relacji Radom - Barwinek    


Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest (eternit falisty) w ilości 220 m2    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2007 r. o godz. 11.00 w msc. Nowotaniec 37, gmina Bukowsko odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód Iveco nr rej. RSA C500, rok prod.1993, furgon.    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 19.10.2007 /piątek/ II Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości SZCZEPAŃCOWA    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 11/09/2007 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul.3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Lesko    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 27 września 2007r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie magazynierów do obsługi magazynu bananów    


GALICJA BLUES FESTIVAL 21 - 23 IX 2007 KROSNO    


CELL-FAST Krosno zatrudni: malarza lakiernika, tokarzy, ślusarzy precyzyjnych, frezerów, konstruktora form wtryskowych, inżyniera chemika z doświadczeniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych.    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się II licytacja samochodu Ford Mondeo    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 101 odbędzie się licytacja ruchomosci    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI w dniu 16 sierpnia 2007 roku o godz. 10.00 w miejscowości Jaćmierz nr 234 - Punkt Apteczny odbędzie się druga licytacja ruchomości - wyposażenie apteki, tj. regały, lady, szafki,półki, gabloty, lodówka, witryna chłodnicza, kwiaty, komputery w cenach od 10,00 zł do 300,00 zł.    


OBWIESZCZENIE o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Wzdów 171    


Karpackie Klimaty 25-26 sierpnia 2007, Rynek - Krosno    


OBWIESZCZENIE w dniu 07 września 2007 r. o godz. 14:15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Sanok - Dąbrówka    


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "TARGOWISKA-2", "ROGI-5", "ROGI-6" w gminie Miejsce Piastowe.    


Wystawa fotografii JERZEGO BRYŁY Pamięci Blues'a    


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krosnie Spółka Akcyjna zatrudni od zaraz 4 pracowników    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "NIŻNA ŁĄKA 2", "WROCANKA 3", "MIEJSCE PIASTOWE 1", "GŁOWIENKA 4"    

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe".  

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego "FARMA WIATROWA"    


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce    


SPÓŁKA MEDYCZNA ZATRUDNI LEKARZA    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości    


Licytacja ruchomości  - Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Miejsce Piastowe  


Licytacja ruchomości  - komornik Krosno  


Licytacja ruchomości (Ford Mondeo)  - komornik Sanok  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy I Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc zawiadamia. że w dniu 20 czerwca 2007 w Sądzie Rejonowym przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie sięWójt Gminy Chorkówka informuje, że został sporządzony Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeatrgu    


"Irek" F.U.P poszukuje na stanowisko kierowca autobusu  Konkurs na stanowiska dyrektora - Wójt Gminy Chorkówka  


Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego  


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do dzierżawy  


Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojaszówce został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy  


Dyrekcja Szkoły i Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 60-lecia Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów.  


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja  ruchomościWykaz nieruchomości stanowiącje własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do sprzedaży  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Rzeszowie MAGAZYNIERÓW  
Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sadzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia na podstawie art.953 kpc zawiadamia, że w dniu 23.06.2007r. w sali nr 304 Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie sięKonkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  !


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983  kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie sięPraca w Hotelu Portius w Krośnie   !


Hala Sportowo-Widowiskowa w Krośnie posiada wolne powierzchnie do wynajęcia   !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Wojaszówka  !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój   !Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie, ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 25 maja 2007 roku zostaną przeprowadzone nw. licytacje:Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 30 maja 2007 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w Sali 304 odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejnowym w Sanoku na podts. art. 867 kpc odaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9-05-2007 ( ) odbędzie się licytacja ruchomości:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  30  maja 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.05.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 24-05-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr  204, odbędzie się licytacja nieruchomości:
 


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW 


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu  

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podst. art. 955 kpc zawiadamia, że dnia 9.05.2007r. o godz 13.00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki 5, w sali nr 3 odbędzie się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 20.04.2007r. o godz 11.00 w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja:Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz" w Ustrzykach Dln. ogłasza przetarg nieograniczony   


Przetarg - Prezydent Miasta Krosna 


Oferty pracy - Galeria Glorietta Iwonicz Zdrój 


Targi "KONTAKT" 18-20 maja 2007  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 19.04.2007r.w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się:
 


Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym „EMIL – POL” Spółka z o.o. w Krakowie , sygn. akt V GUp.2/06 zawiadamia  


Oferty pracy - Prezydent Miasta Krosna  


Nowootwarta reastauracja Ogród Cafe zaprasza! Wspaniała kuchnia, wyjątkowa amosfera, niepowtarzalny wystrój!


Hotel Krosno - Nafta sedecznie zaprasza do organizacji wesel, przyjęć, bankietów oraz imprez okolicznościowych  Okna i drzwi z PCV najtańsze w regionie!Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie Specjalistów  ds. eksportu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.04.2007r.o godz.10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się:
 


Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ogłasza konkurs na kandydatów na  pozaetatowych członków  samorządowego kolegium odwoławczego  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 6 marca 2007 roku o godz.11 – tej w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja nw ruchomości


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  22  marca 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się
 


Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Iwoniczu - Zdroju 

Konkurs na stanowisko dyrektora Hotelu "Krosno  Nafta" 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2007 roku o godz. 12.00 w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika
 


Licytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 7 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki  5,  w sali nr 3 odbędą się licytacjeLicytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 8 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 odbędą się licytacje nieruchomości
 

Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie sięLicytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 304, odbędzie się licytacja nieruchomości..
 


Spółdzielnia Kółek Rolniczych  36-213 Haczów, powiat Brzozów  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Syndyk Zakładu Przetwórswta Mięsnego "Mikowski-Krzystyniak" Spółka Jawna w Radomyślu Wielkim ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego  


Syndyk Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego JARLAN S.A. w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na zakup złomu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Oferta pracy - firma montażowo-budowlana 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2007 r. - Prezydent Miasta Krosna  

Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.. 867 kpc w dniu 31 stycznia 2007 roku o godz. 11-tej w Kancelarii zostanie przeprowadzona licytacja nw. ruchomości
 

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2007 r. na terenie
działania Spółki.
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc  w  związku  z  art.  955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2007 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 215 odbędzie się
 


Ogłoszenie - Wójt Gminy Miejsce Piastowe


Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy informuje, iż w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 9.30 w sali nr 01 w budynku Sądu przy ul. Wolności 3 w Krośnie, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu naprawczym sygn. akt V GN 1/06 IWOPOL Spółka z o.o. w Jaśle. 


Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowy i Remontów Urządzeń Chłodniczych „CHŁÓD” Sp. z o.o. w Krakowie


Częściowy plan funduszów masy upadłości Astech Sp. z o.o. Sanok - Sędzia Komisarz


 Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc i 983kpc  zawiadamia, że dnia 17 stycznia  2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali 104 odbędą się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 13.00 odbędzie się:
 


Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna


Sprzedaż nieruchomości - Nowy Styl


Przetarg - syndyk Kraków
Syndek Masy Upadłości
Emil-Pol Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości    


Projekt planu zagospodarowania przestrzennego - Wójt Gminy Miejsce Piastowe  


Konkurs - Wójt Gminy Wojaszówka  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.12.2006 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.12.2006r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacje ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26, zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc zostaną przeprowadzone nw licytacje:
 


Konkurs - Wójt Gminy Chorkówka


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie tel. (13) 43-676-18 ogłasza, że: dnia 06-12-2006 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnegoPrzetarg - Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych  
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogła sza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Bieszczadzkiego
 

Przetarg - Wójt Gminy Chorkówka  
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 04-12-2006 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości

Sprzedaż działek - Społem PSS  


Przetarg nieograniczony - Prezydent Miasta Krosna
Prezyden Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno oznaczonych w operacie
 

Przetarg nieograniczony - syndyk Nowy Żmigród
Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni "SCh" w Nowym Żmigrodzie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony
 

Przetargi - Wójt Gminy Wojaszówka  
Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością mienia komunalnego
 

Licytacje nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  7 grudnia 2006 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.867 kpc. w dniu 16 listopada 2006 roku zostanie przeprowadzona licytacja
 

Projekt operatu projektowo - kartograficznego z założenia ewidencji gruntów i budynków - Starosta Bieszczadzki    


Licytacja nieruchomości - komornik Sanok  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  30 listopada  2006 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku  przy ul. Kościuszki 5,  sala nr 104  odbędzie się
 

Archiwum:

Powrót do ogłoszeńPrezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 30 września 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Przetarg na najem lokalu użytkowego w Dukli    


Sąd Rejonowy w Krośnie ,Sąd Gospodarczy, V Wydział zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30.08.2011r. ,sygn. akt V GU 5/11 , została ogłoszona upadłość dłużnika Kazimierza Poniatowskiego ,prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "PONIATOWSKI"...    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż...    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony    


Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pracowniczej Grupy Inwestycyjnej „KORONKI” Spółka z o.o. w Brzozowie zawiadamia...    


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia...    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie
WIECZÓR PIEŚNI POGRANICZA.
   


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Syndyk masy upadłości Tadeusza Szczepkowicza Firma Handlowo-Usługowa "BIESZCZADY" Ustrzyki Dolne w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego.    


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży...    


BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA    


AUTO-NAPRAWA Przebudowa i naprawa maszyn rolniczych i traktorów. Wacław Krupa    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza: Nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż...    


Syndyk masy upadłości KUCHCIK- Okarma , Misiołek Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości...    


WYPRAWA PO PIEŚNI POGRANICZA    


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia, o zwołaniu w dniu 7 lipca 2011 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ul Bieszczadzka 2 komisji projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw.    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg na realizację zadania "Termomodernizacja bloków na osiedlu przy ul. Kopernika i Bielawskiego- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie."    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 209 odbędzie się...    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Syndyk "UNIKROS" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 11, 38-400 Krosno, ogłasza przetarg ustny na ruchomości...    


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej "BIESZCZADY" w Ustrzykach Dolnych ul. Kolejowa 3, sprzeda z wolnej ręki ruchomości...    


LICYTACJA KOMORNICZA    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 10 maja 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie, przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu kontynuuje realizację projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dębowiec"    


Syndyk "Koronki" S.A. w upadłości Brzozów ul. Rzeszowska 10 oferuje do sprzedaży po atrakcyjnych cenach następujące asortymenty towaru    


Na sprzedaż atrakcyjne tereny inwestycyjne u zbiegu autostrad A4 i A1    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011r. o godz. 13:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011 r. o godz 12:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie, przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011 r. o godz 13:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się druga licytacja nieruchomości    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 2452 o pow. 859 m2 , położona w Krośnie przy ul. Żeromskiego, objęta KW 38519.    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowane    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011r. o godz. 12:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej "BIESZCZADY" w Ustrzykach Dolnych ul. Kolejowa 3, sprzeda z wolnej ręki ruchomości    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji    


BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY    


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji    


ENERGETYK SPA SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W IWONICZU ZDROJU UL. PIWARSKIEGO 26, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ ogłasza przetarg nieograniczony pisemny    


Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska zawiadamia, że w dniu 07.03.2011 r. o godz 12:30 w sali nr 10 Sadu Rejonowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 2 odbedzie sie pierwsza licytacja nieruchomosci położonej w miejscowosci Niewistka    

Komornik sądowy przy s?dzie rejonowym w kro?nie jan niemiec maj?cy kancelarię w kro?nie przy ulicy grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 12/02/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

"Zakład robót górniczych krosno sp. z o.o., 38 - 400 krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza przetarg ofert pisemnych.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 10.02.2009 do dnia 24.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne.    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 5.02.2009 do dnia 19.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Rymanów zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Rymanów.    

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?. zm.) informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 28.01.2009r. do 17.02.2009r. wykaz nieruchomo?ci...    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?niejszymi zmianami ) informuję , że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 23.01.2009r. do dnia 12.02.2009r. wł?cznie, wykazy z informacj? o lokalach mieszkalnych stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2009 r w S?dzie Rejonowym w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Tryńcza    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali    

Wójt Gminy Dębowiec Podaje do publicznej wiadomo?ci informację o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu.    

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kro?nie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ?wiadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2009 r. na terenie działania Spółki.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 29/01/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg pisemny na najem lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Czajkowskiego 1 w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się piersza licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci.    

EURO-GLAS AUTO SZYBY sprzedaż i montaż    

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMO?CI    

Samochody ciężarowe, naczepy i inne ruchomo?ci od syndyka    

ROCKY - oferujemy meble z masywnego drewna oraz antyki    

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorz?dowego Przedszkola w Jedliczu    

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z pó?n. zm.) informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został...    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 18.12.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 209 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec, że w dniu 16 grudnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci gruntowej    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1/126 o pow. 1,9265 ha położonej w Ja?le    

WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na dowóz i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi    

O B W I E S Z C Z E N I E Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Miejscu Piastowym zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2008 r. o godz 11.00 w siedzibie Oddziału Banku w Miejscu Piastowym przy ul. Kro?nieńskiej 5b odbędzie się: D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A ci?gnika rolniczego John Deer, typ 5720, model ADVANCED, rok produkcji 2005    

Wójt Gminy Wojaszówka działaj?c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno?ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó?n. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do O?rodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Kro?nie".    

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 17.11.2008 r. został podany do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu    

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ulicy Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
Informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2008 r. do dnia 7 grudnia 2008 r.
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r.
   

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 21-11-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: Krosno Czajkowskiego 5 odbędzie się druga licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Wójt Gminy Chorkówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kro?nie".    

Prezydent Miasta Krosna informuje , że na dzień 7 listopada 2008 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 29 pa?dziernika 2008 r. o godz 9.00 w siedzibie Kancelarii odbędzie się dobrowolna licytacja publiczna odzieży ochronnej roboczej.    

Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że, w dniach od 12 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. (od poniedziałku do pi?tku) w godzinach od 8:00 do 15:00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo?ciami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostan? wyłożone do wgl?du osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj?cych osobowo?ci prawnej, projekty operatów opisowo ? kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Jureczkowa, Wojtkowa i Wojtkówka gmina Ustrzyki Dolne.    

TARGI 2008 Hala Widowiskowo-Sportowa, Krosno ul. Bursaki 29, 24 pa?dziernika 2008, wstęp wolny    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 11:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowe odbędzie się druga licytacjan nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Blizne 414    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ?rodków trwałych    

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przyst?pieniu do sporz?dzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    

Prezydent Miasta Krosna informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, została wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 06.10.2008r. do 26.10.2008r. wł?cznie , wykaz nieruchomo?ci będ?cej we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu: działka nr 605/10 ul. Tysi?clecia obręb ewidencyjny Białobrzegi.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 955 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Jabłonica Polska    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 983 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Stara Wie? 413    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie na podstawie art.911 7 §3 kpc, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 17-10-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: 38-400 Krosno 1 Czajkowskiego 5 odbędzie się pierwsza licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. 38 - 460 Jedlicze; ul. Kurkowskiego 86; tel./fax (013) 437 53 00 / 437 53 04 z a p r a s z a d o s k ł a d a n i a p i s e m n y c h o f e r t w przetargu nieograniczonym na wykonanie niżej wymienionych prac projektowych i budowlanych:    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 27 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno, położonych w Kro?nie , obręb ewidencyjny ?ródmie?cie przy ul. Legionów    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych i otaczaj?cych je terenów rolnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 30/09/2008 roku o godz. 9.15 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja n/w ruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 1 pa?dziernika 2008 r. o godz 10.00 w siedzibie Kancelarii Komorniczej odbędzie się D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST ODZIEŻ OCHRONNA ROBOCZA    

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie zawiadamia, że w dniu 9 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Rada Nadzorcza Zakład Produkcyjno - Remontowy Energetyki "JEDLICZE" Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za rok obrotowy 2008    

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Krosna o przyst?pieniu do sporz?dzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "Polanka III"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie IX"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie XII", "?ródmie?cie XIII", "?ródmie?cie XIV", "?ródmie?cie XV", "Zmiana ?ródmie?cie I"    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działka numer 2136 o pow. 280 m² położonej w Kro?nie przy ul. Franciszkańskiej 13 objętej KW 82741.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własno?ci nieruchomo?ci niezabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej numerem 3347 o pow. 1 ha 73a 88 m² położonej w Kro?nie przy ul. Sikorskiego, objętej KW 31069    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

Wójt Gminy Dębowiec Informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomo?ci    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowo?ci ?wierchowa,    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 3 wrze?nia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Syndyk masy upadło?ci Raf-Trans Jasło Zakład Transportu Sp.z o.o. , 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 informuje że posiada do sprzedaży w trybie z wolnej ręki ruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 04.09.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNA Oferuje po konkurencyjnych cenach wyroby betonowe.    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Czas na aktywno?ć w Gminie Dębowiec"    

PREZYDENT MIASTA KROSNA Na podstawie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działki numer 2968/24 o pow. 1963 m2 i 2961/4 o pow. 408 m2 położonej w Kro?nie przy ul. Grodzkiej objętej KW 99271.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 31/07/2008 roku odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza licytację lokali użytkowych.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 24/07/2008 roku o godz. 12.00 w miejscowo?ci Targowiska na terenie Produkcyjno Usługowej Spółdzielni Pracy "ROLNIK" odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomo?ci obejmuj?cej działki o ł?cznej pow. 0,5882ha, położonej w Ja?le Obręb Nr 3 ? Błonie, objętej księgami wieczystymi prowadzonymi przez S?d Rejonowy w Ja?le.    

Prezydent Miasta Krosna OGŁASZA z dniem 30 czerwca 2008 roku otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizacje zadań publicznych w zakresie promocji miasta Krosna poprzez sport - zgodnie z założeniami do promocji miasta Krosna stanowi?cymi zał?cznik do niniejszego konkursu.    

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA OGŁASZA PRZETARG na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zwi?zanych z przebudow? lokalu Oddziału 2 PKO BP SA w Kro?nie ul. Słowackiego 4    

Studia niestacjonarne, licencjackie i inżynierskie w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 104 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci oraz działek    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .    

NOWE OSIEDLE MIESZKANIOWE W SANOKU    

Centrum Usług Medycznych "ESKULAP" w Kro?nie zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE KARDIOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Kobylanach Kobylany 187    

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW PANMAR zaprasza na bezpłatne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów    

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgow? Izb? Lekarsk? w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie maj?cy kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 20.06.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowo?ci Orzechówka 196 licytacja ruchomo?ci.    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2914/1 o pow. 2249 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Okrzei    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 79/2 o pow. 692 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Zagórze    


Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 21 maja 2008 roku odbędzie się licytacja samochodu.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Kosztorysant - technolog instalacji gazowych i naftowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza :
1) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 93.20 m2 ;
2) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .
   


Prezydent Miasta Krosna informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 673,75 m² stanowi?cego własno?ć Gminy Krosno    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 09.06.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Elektryk - automatyk    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchumości.    


OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ GMINY IWONICZ � ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA D Y R E K T O R Ó W: ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE oraz GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W LUBATOWEJ    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 maja 2008 roku o godz. 10:00 na terenie Komisu Samochodowego "MOTO CENTRUM" w Jaśle, ul. Bieszczadzka (obok stacji paliw Grosar) odbędzie się pierwsza licytacja trzech samochodów ciężarowych Fiat Panda Van 1.1    


WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie mający kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.05.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowości Orzechówka 196 licytacja samochódu ciężarowego.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2008 roku o godz. 13:00 w miejscu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej, tj. F.H.U.P. "Elka", Andrzej Stusik, 38-516 Tarnawa Dolna 32 odbędzie się pierwsza licytacja pojazdów.    


osiedle mieszkaniowe w Sanoku.
Mieszkania o pow od 32 do 104 m² .
   


KROSGLASS S.A. jedyny producent włókna szklanego w Polsce wchodzi na giełdę! Zapisy na akcje od 7 do 8 maja 2008 w Punkcje Przyjmowania Zapisów PKO BP S.A. Oddział 1 w Krośnie, ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 28 maja 2008r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 i 25 kwietnia 2008 r. odbędą się licytacje samochodów ciężarowych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 8 maja 2008 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie, ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja samochodów oraz koszulek bawełnianych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 9 maja 2008 r. zostaną przeprowadzone licytacje stacji dystrybucji gazu LPG    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku informuje, że w dniu 8 maja 2008 roku o godz. 12:00 w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja samochódu osobowego marki Ford Mondeo    


OBWIESZCZNIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 6 i 10 czerwca 2008r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości    


"Nafta-Gaz-Serwis" Sp. z.o.o. z siedzibą w Sanoku ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: "Budowa osiedla mieszkaniowego w Sanoku - Osiedle nad stawami"    


O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA" ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA"    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krosno , objętego KW 101710 oznaczonego nr M-IV w budynku przy ul. Mickiewicza 31 wraz z udziałem wynoszącym 67375/102042 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Śródmieście numerem 2704/57 o pow. 1316 m2, objętej KW 101708.    


Firma budowlana z województwa podkarpackiego zatrudni majstrów budów ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego, cieśli i zbrojarzy oraz operatorów żurawi wieżowych z doświadczeniem zagranicznym do pracy na budowach w Skandynawii.    


OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 28 marca 2008r. sygn. akt V GUp3/07 umorzył postępowanie upadłościowe firmy: Kazimierz Brągiel Zakład Uboju i Przetwórstwa, Usługi Ubojowo-Produkcyjne, Usługi Transportowe w Osobnicy.    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku o godz. 11-tej w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja ruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 15.04.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości: Bóbrka, gmina Chorkówka    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski.    


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko - Ordynatora Oddziału Wewnętrznego    


OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wzdów    


Daj szansę klientom pokaż się na targach ! 9 - 11 maja 2008 www.tetrix.com    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29/04/2008 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul. 3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Lesko    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008r. o godz. 11:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Blizne 414    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008 r. o godz.12:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia , że w dniu 29.04.2008 r. o godz.11:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10 b    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia , że w dniu 19 marca 2008 o godz. 11-tej w Krośnie ul. Popiełuszki /Skład Drewna/ zostanie przeprowadzona licytacja samochódu ciężarowego MAN model 33.362 /do przewozu dłużyc/ i przyczepy KRONE model DOLL - D120    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 26 marca 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 101 odbędzie się licytacja nieruchomości    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy rzy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec , zawiadamia , że w dniu 29 lutego 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje samochodów i telewizorów    


O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO " MIEJSCE PIASTOWE 2" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Załężu    


WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie firmy FHU "INFO KOLOR" Daniel Ziętek w Sanoku, ul. Dworcowa 5 odbędzie się druga licytacja ruchomości, wycinarka walcowa, falcerka VEB Polygrap, zszywarka ZD-1 ,gilotyna do cięcia papieru Grafopat G67, drukarka Adast 714    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Osiek Jasielski �WYCIĄG NARCIARSKI� -w miejscowości Mrukowa    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia , że w dniu 13 marca 2008r o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działkę niezabudowaną    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI MIASTA KROSNA W 2008 R.    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W 2008 R.    


Burmistrz Gminy Jedlicze Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Podniebylu    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej    


O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    


Budownictwo Naftowe Naftomontaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie poszukuje kandydatów na stanowisko DYREKTOR HOTELU Oddziału Hotel Krosno-Nafta    


Biuro Nieruchomości RSF oferuje    


OKAZJA BIESZCZADY ! SPRZEDAM ATRAKCYJNY KOMPLEKS REKREACYJNO-TURYSTYCZNY O POWIERZCHNI 7 HA    


Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2008r. na terenie działania Spółki.    


KUP MIESZKANIE W ATRAKCYJNEJ CENIE, osiedle mieszkaniowe w SANOKU    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje:
1. Samochód osobowy specjalny /przystosowany do przewozu zwłok m-ki Ford Windstar wersja 3,8 LX rok prod. 1995
2.Samochód osobowy Fiat 126 ELX KAT rok prod.1998
3.Malina mrożona PF.A20 - ilość 2.100 kg cena wywołania wynosi 3,13 zł/kg/netto
   


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 23 stycznia 2008r o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomości    Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza "Betlejemska Gwiazda"    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    OSIEDLE MIESZKANIOWE NAD STAWAMI SANOK    OBWIESZCZENIE Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 15.01.2008r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości położonej w Brzozowie    O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu 16 stycznia 2008r odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej    Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na zbycie 44,8 % udziałów w Przedsiębiorstwie Handlowym "Centrum-Społem" spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Traugutta 9, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000133333.    BURMISTRZ GMINY IWONICZ - ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IWONICZU - ZDROJU    "KPB - ŚLUSARNIA" Sp. z o.o. zatrudni technika lub inżyniera o specjalności konstrukcje stalowe budowlane.    Zarząd KHS "KROSNO" S.A. oferuje do sprzedaży Sp. z o.o. �Osiedla Mieszkaniowe� z siedzibą w Krośnie (Podkarpackie)    PREZYDENTA MIASTA KROSNA informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy z informacją o lokalach mieszkalnych    Sieć handlowa "Społem" PSS w Krośnie zaprasza do LOTERII PROMOCYJNEJ od 1.12.2007r. do 31.03.2008r.    WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań: Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel: samochód ciężarowy RENAULT Midliner    HOTEL KROSNO NAFTA Zaprasza na bal sylwestrowy 2007/2008    K O M U N I K A T Prezydent Miasta Krosna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno przeznaczonej do sprzedaży    Wójt Gminy Krościenko Wyżne zatrudni z dniem 1 stycznia 2008 r. na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2007 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno, położonych w Krośnie , obręb ewidencyjny Suchodół przy ul. Bieszczadzkiej    Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1911/2 o pow. 1343 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Zręcińskiej, objętej KW 64650.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1584 o pow. 3131 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Wisze, objętej KW 69332.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2924 o pow. 542 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2923 o pow. 685 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 224/8 o pow. 1409 m2 oraz udział wynoszący 1/6 części w działce numer 224/7 o pow. 890 m2 , położona w Krośnie przy ul. Sportowej, objętej KW 66287 i 97617.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/11 o pow. 20 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/10 o pow. 877 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/3 o pow. 870 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Zgodnie z brzmieniem z lizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - urzędy skarbowe zostały zobowiązane do    Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie".    Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż budynku magazy go do demontażu    Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym im. Jana Pawła II.    OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.01.2008 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Humniska    OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI, w dniu 29 listopada 2007 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działki nr 12/4 o pow. 9a zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości: Łukowe gm. Zagórz    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI, w dniu 29 października 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7D    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu (II wyłożenie) do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GŁOWIENKA 4" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    Syndyk Masy Upadłości EMIL-POL Sp. z o.o. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów: Star FSC1142, Fiat Uno Van, Fiat Seicento Van,    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski    OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż lokali użytkowych Nr 8 i Nr 9 w budynku mieszkalno � usługowym Nr 16, usytuowanym na działce Nr 256/1, w miejscowości Łobozew Górny, gmina Ustrzyki Dolne, uwidocznionym w Księdze Wieczystej Nr 27792.    Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 204 odbędą się licytacje.    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    TARGI eko-styl-natura KROSNO    ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH    Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Komańczy, 38-543 Komańcza 86 OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY Na sprzedaż �Baru po Sosną� posadowionego na działce nr 17/2 o pow. 0,28ha(B) w Nowym Łupkowie, KW KS1S/00071198/2 Sąd Rejonowy w Sanoku z zastrzeżeniem pierwokupu.    OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2007 r. o godz. 15.00 w miejscowości Zahutyń 139 k/Sanoka odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE ORAZ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIEJSCE PIASTOWE 2"    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś 413    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10    


Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 22-10-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 215, odbędzie się licytacja nieruchomości.    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 23 października 2007 roku zostaną przeprowadzone licytacje    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która może być zabudowana budownictwem jednorodzinnym, zlokalizowana w miejscowości Świerchowa obejmująca działki budowlane o następujących numerach ewidencyjnych: 414/50, 414/51, 414/52, 414/29, 414/30, 414/31, 414/32.    


Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że w dniach od 9 października 2007 r. do 29 października 2007 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostaną wyłożone do wglądu projekty operatów opisowo - kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Czarna Dolna, Czarna Górna, gmina Czarna oraz Dźwiniacz Dolny, gmina Ustrzyki Dolne .    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu: 24 października 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się o godz. 13:30 licytacja nieruchomości    


Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY Salon Era Krosno, ul. Krakowska 15    


Obwieszczenie o I licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7 D, rok produkcji 1997.    


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Skarbnika - Głównego Księgowego Budżetu gminy Krościenko Wyżne    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 4 października 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie się o godz. 11 00 - pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Kombornia, gm. Korczyna przy drodze krajowej nr 9 relacji Radom - Barwinek    


Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest (eternit falisty) w ilości 220 m2    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2007 r. o godz. 11.00 w msc. Nowotaniec 37, gmina Bukowsko odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód Iveco nr rej. RSA C500, rok prod.1993, furgon.    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 19.10.2007 /piątek/ II Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości SZCZEPAŃCOWA    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 11/09/2007 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul.3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Lesko    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 27 września 2007r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie magazynierów do obsługi magazynu bananów    


GALICJA BLUES FESTIVAL 21 - 23 IX 2007 KROSNO    


CELL-FAST Krosno zatrudni: malarza lakiernika, tokarzy, ślusarzy precyzyjnych, frezerów, konstruktora form wtryskowych, inżyniera chemika z doświadczeniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych.    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się II licytacja samochodu Ford Mondeo    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 101 odbędzie się licytacja ruchomosci    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI w dniu 16 sierpnia 2007 roku o godz. 10.00 w miejscowości Jaćmierz nr 234 - Punkt Apteczny odbędzie się druga licytacja ruchomości - wyposażenie apteki, tj. regały, lady, szafki,półki, gabloty, lodówka, witryna chłodnicza, kwiaty, komputery w cenach od 10,00 zł do 300,00 zł.    


OBWIESZCZENIE o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Wzdów 171    


Karpackie Klimaty 25-26 sierpnia 2007, Rynek - Krosno    


OBWIESZCZENIE w dniu 07 września 2007 r. o godz. 14:15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Sanok - Dąbrówka    


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "TARGOWISKA-2", "ROGI-5", "ROGI-6" w gminie Miejsce Piastowe.    


Wystawa fotografii JERZEGO BRYŁY Pamięci Blues'a    


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krosnie Spółka Akcyjna zatrudni od zaraz 4 pracowników    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "NIŻNA ŁĄKA 2", "WROCANKA 3", "MIEJSCE PIASTOWE 1", "GŁOWIENKA 4"    

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe".  

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego "FARMA WIATROWA"    


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce    


SPÓŁKA MEDYCZNA ZATRUDNI LEKARZA    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości    


Licytacja ruchomości  - Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Miejsce Piastowe  


Licytacja ruchomości  - komornik Krosno  


Licytacja ruchomości (Ford Mondeo)  - komornik Sanok  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy I Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc zawiadamia. że w dniu 20 czerwca 2007 w Sądzie Rejonowym przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie sięWójt Gminy Chorkówka informuje, że został sporządzony Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeatrgu    


"Irek" F.U.P poszukuje na stanowisko kierowca autobusu  Konkurs na stanowiska dyrektora - Wójt Gminy Chorkówka  


Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego  


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do dzierżawy  


Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojaszówce został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy  


Dyrekcja Szkoły i Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 60-lecia Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów.  


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja  ruchomościWykaz nieruchomości stanowiącje własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do sprzedaży  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Rzeszowie MAGAZYNIERÓW  
Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sadzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia na podstawie art.953 kpc zawiadamia, że w dniu 23.06.2007r. w sali nr 304 Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie sięKonkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  !


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983  kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie sięPraca w Hotelu Portius w Krośnie   !


Hala Sportowo-Widowiskowa w Krośnie posiada wolne powierzchnie do wynajęcia   !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Wojaszówka  !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój   !Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie, ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 25 maja 2007 roku zostaną przeprowadzone nw. licytacje:Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 30 maja 2007 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w Sali 304 odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejnowym w Sanoku na podts. art. 867 kpc odaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9-05-2007 ( ) odbędzie się licytacja ruchomości:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  30  maja 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.05.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 24-05-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr  204, odbędzie się licytacja nieruchomości:
 


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW 


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu  

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podst. art. 955 kpc zawiadamia, że dnia 9.05.2007r. o godz 13.00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki 5, w sali nr 3 odbędzie się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 20.04.2007r. o godz 11.00 w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja:Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz" w Ustrzykach Dln. ogłasza przetarg nieograniczony   


Przetarg - Prezydent Miasta Krosna 


Oferty pracy - Galeria Glorietta Iwonicz Zdrój 


Targi "KONTAKT" 18-20 maja 2007  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 19.04.2007r.w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się:
 


Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym „EMIL – POL” Spółka z o.o. w Krakowie , sygn. akt V GUp.2/06 zawiadamia  


Oferty pracy - Prezydent Miasta Krosna  


Nowootwarta reastauracja Ogród Cafe zaprasza! Wspaniała kuchnia, wyjątkowa amosfera, niepowtarzalny wystrój!


Hotel Krosno - Nafta sedecznie zaprasza do organizacji wesel, przyjęć, bankietów oraz imprez okolicznościowych  Okna i drzwi z PCV najtańsze w regionie!Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie Specjalistów  ds. eksportu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.04.2007r.o godz.10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się:
 


Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ogłasza konkurs na kandydatów na  pozaetatowych członków  samorządowego kolegium odwoławczego  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 6 marca 2007 roku o godz.11 – tej w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja nw ruchomości


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  22  marca 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się
 


Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Iwoniczu - Zdroju 

Konkurs na stanowisko dyrektora Hotelu "Krosno  Nafta" 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2007 roku o godz. 12.00 w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika
 


Licytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 7 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki  5,  w sali nr 3 odbędą się licytacjeLicytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 8 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 odbędą się licytacje nieruchomości
 

Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie sięLicytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 304, odbędzie się licytacja nieruchomości..
 


Spółdzielnia Kółek Rolniczych  36-213 Haczów, powiat Brzozów  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Syndyk Zakładu Przetwórswta Mięsnego "Mikowski-Krzystyniak" Spółka Jawna w Radomyślu Wielkim ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego  


Syndyk Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego JARLAN S.A. w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na zakup złomu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Oferta pracy - firma montażowo-budowlana 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2007 r. - Prezydent Miasta Krosna  

Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.. 867 kpc w dniu 31 stycznia 2007 roku o godz. 11-tej w Kancelarii zostanie przeprowadzona licytacja nw. ruchomości
 

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2007 r. na terenie
działania Spółki.
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc  w  związku  z  art.  955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2007 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 215 odbędzie się
 


Ogłoszenie - Wójt Gminy Miejsce Piastowe


Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy informuje, iż w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 9.30 w sali nr 01 w budynku Sądu przy ul. Wolności 3 w Krośnie, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu naprawczym sygn. akt V GN 1/06 IWOPOL Spółka z o.o. w Jaśle. 


Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowy i Remontów Urządzeń Chłodniczych „CHŁÓD” Sp. z o.o. w Krakowie


Częściowy plan funduszów masy upadłości Astech Sp. z o.o. Sanok - Sędzia Komisarz


 Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc i 983kpc  zawiadamia, że dnia 17 stycznia  2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali 104 odbędą się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 13.00 odbędzie się:
 


Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna


Sprzedaż nieruchomości - Nowy Styl


Przetarg - syndyk Kraków
Syndek Masy Upadłości
Emil-Pol Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości    


Projekt planu zagospodarowania przestrzennego - Wójt Gminy Miejsce Piastowe  


Konkurs - Wójt Gminy Wojaszówka  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.12.2006 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.12.2006r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacje ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26, zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc zostaną przeprowadzone nw licytacje:
 


Konkurs - Wójt Gminy Chorkówka


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie tel. (13) 43-676-18 ogłasza, że: dnia 06-12-2006 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnegoPrzetarg - Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych  
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogła sza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Bieszczadzkiego
 

Przetarg - Wójt Gminy Chorkówka  
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 04-12-2006 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości

Sprzedaż działek - Społem PSS  


Przetarg nieograniczony - Prezydent Miasta Krosna
Prezyden Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno oznaczonych w operacie
 

Przetarg nieograniczony - syndyk Nowy Żmigród
Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni "SCh" w Nowym Żmigrodzie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony
 

Przetargi - Wójt Gminy Wojaszówka  
Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością mienia komunalnego
 

Licytacje nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  7 grudnia 2006 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.867 kpc. w dniu 16 listopada 2006 roku zostanie przeprowadzona licytacja
 

Projekt operatu projektowo - kartograficznego z założenia ewidencji gruntów i budynków - Starosta Bieszczadzki    


Licytacja nieruchomości - komornik Sanok  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  30 listopada  2006 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku  przy ul. Kościuszki 5,  sala nr 104  odbędzie się
 


Komornik sądowy przy s?dzie rejonowym w kro?nie jan niemiec maj?cy kancelarię w kro?nie przy ulicy grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 12/02/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

"Zakład robót górniczych krosno sp. z o.o., 38 - 400 krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza przetarg ofert pisemnych.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 10.02.2009 do dnia 24.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne.    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 5.02.2009 do dnia 19.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Rymanów zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Rymanów.    

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?. zm.) informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 28.01.2009r. do 17.02.2009r. wykaz nieruchomo?ci...    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?niejszymi zmianami ) informuję , że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 23.01.2009r. do dnia 12.02.2009r. wł?cznie, wykazy z informacj? o lokalach mieszkalnych stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2009 r w S?dzie Rejonowym w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Tryńcza    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali    

Wójt Gminy Dębowiec Podaje do publicznej wiadomo?ci informację o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu.    

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kro?nie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ?wiadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2009 r. na terenie działania Spółki.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 29/01/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg pisemny na najem lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Czajkowskiego 1 w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się piersza licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci.    

EURO-GLAS AUTO SZYBY sprzedaż i montaż    

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMO?CI    

Samochody ciężarowe, naczepy i inne ruchomo?ci od syndyka    

ROCKY - oferujemy meble z masywnego drewna oraz antyki    

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorz?dowego Przedszkola w Jedliczu    

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z pó?n. zm.) informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został...    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 18.12.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 209 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec, że w dniu 16 grudnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci gruntowej    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1/126 o pow. 1,9265 ha położonej w Ja?le    

WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na dowóz i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi    

O B W I E S Z C Z E N I E Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Miejscu Piastowym zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2008 r. o godz 11.00 w siedzibie Oddziału Banku w Miejscu Piastowym przy ul. Kro?nieńskiej 5b odbędzie się: D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A ci?gnika rolniczego John Deer, typ 5720, model ADVANCED, rok produkcji 2005    

Wójt Gminy Wojaszówka działaj?c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno?ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó?n. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do O?rodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Kro?nie".    

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 17.11.2008 r. został podany do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu    

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ulicy Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
Informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2008 r. do dnia 7 grudnia 2008 r.
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r.
   

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 21-11-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: Krosno Czajkowskiego 5 odbędzie się druga licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Wójt Gminy Chorkówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kro?nie".    

Prezydent Miasta Krosna informuje , że na dzień 7 listopada 2008 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 29 pa?dziernika 2008 r. o godz 9.00 w siedzibie Kancelarii odbędzie się dobrowolna licytacja publiczna odzieży ochronnej roboczej.    

Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że, w dniach od 12 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. (od poniedziałku do pi?tku) w godzinach od 8:00 do 15:00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo?ciami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostan? wyłożone do wgl?du osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj?cych osobowo?ci prawnej, projekty operatów opisowo ? kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Jureczkowa, Wojtkowa i Wojtkówka gmina Ustrzyki Dolne.    

TARGI 2008 Hala Widowiskowo-Sportowa, Krosno ul. Bursaki 29, 24 pa?dziernika 2008, wstęp wolny    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 11:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowe odbędzie się druga licytacjan nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Blizne 414    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ?rodków trwałych    

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przyst?pieniu do sporz?dzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    

Prezydent Miasta Krosna informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, została wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 06.10.2008r. do 26.10.2008r. wł?cznie , wykaz nieruchomo?ci będ?cej we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu: działka nr 605/10 ul. Tysi?clecia obręb ewidencyjny Białobrzegi.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 955 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Jabłonica Polska    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 983 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Stara Wie? 413    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie na podstawie art.911 7 §3 kpc, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 17-10-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: 38-400 Krosno 1 Czajkowskiego 5 odbędzie się pierwsza licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. 38 - 460 Jedlicze; ul. Kurkowskiego 86; tel./fax (013) 437 53 00 / 437 53 04 z a p r a s z a d o s k ł a d a n i a p i s e m n y c h o f e r t w przetargu nieograniczonym na wykonanie niżej wymienionych prac projektowych i budowlanych:    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 27 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno, położonych w Kro?nie , obręb ewidencyjny ?ródmie?cie przy ul. Legionów    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych i otaczaj?cych je terenów rolnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 30/09/2008 roku o godz. 9.15 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja n/w ruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 1 pa?dziernika 2008 r. o godz 10.00 w siedzibie Kancelarii Komorniczej odbędzie się D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST ODZIEŻ OCHRONNA ROBOCZA    

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie zawiadamia, że w dniu 9 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Rada Nadzorcza Zakład Produkcyjno - Remontowy Energetyki "JEDLICZE" Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za rok obrotowy 2008    

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Krosna o przyst?pieniu do sporz?dzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna "Polanka III"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie IX"    

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. "?ródmie?cie XII", "?ródmie?cie XIII", "?ródmie?cie XIV", "?ródmie?cie XV", "Zmiana ?ródmie?cie I"    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działka numer 2136 o pow. 280 m² położonej w Kro?nie przy ul. Franciszkańskiej 13 objętej KW 82741.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własno?ci nieruchomo?ci niezabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej numerem 3347 o pow. 1 ha 73a 88 m² położonej w Kro?nie przy ul. Sikorskiego, objętej KW 31069    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki    

Wójt Gminy Dębowiec Informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomo?ci    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowo?ci ?wierchowa,    

OGŁOSZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 3 wrze?nia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Syndyk masy upadło?ci Raf-Trans Jasło Zakład Transportu Sp.z o.o. , 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101 informuje że posiada do sprzedaży w trybie z wolnej ręki ruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 04.09.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek ewidencyjnych    

FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNA Oferuje po konkurencyjnych cenach wyroby betonowe.    

Gminny O?rodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Czas na aktywno?ć w Gminie Dębowiec"    

PREZYDENT MIASTA KROSNA Na podstawie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci zabudowanej, stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny ?ródmie?cie jako działki numer 2968/24 o pow. 1963 m2 i 2961/4 o pow. 408 m2 położonej w Kro?nie przy ul. Grodzkiej objętej KW 99271.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 31/07/2008 roku odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza licytację lokali użytkowych.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 24/07/2008 roku o godz. 12.00 w miejscowo?ci Targowiska na terenie Produkcyjno Usługowej Spółdzielni Pracy "ROLNIK" odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomo?ci obejmuj?cej działki o ł?cznej pow. 0,5882ha, położonej w Ja?le Obręb Nr 3 ? Błonie, objętej księgami wieczystymi prowadzonymi przez S?d Rejonowy w Ja?le.    

Prezydent Miasta Krosna OGŁASZA z dniem 30 czerwca 2008 roku otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizacje zadań publicznych w zakresie promocji miasta Krosna poprzez sport - zgodnie z założeniami do promocji miasta Krosna stanowi?cymi zał?cznik do niniejszego konkursu.    

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOSCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA OGŁASZA PRZETARG na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zwi?zanych z przebudow? lokalu Oddziału 2 PKO BP SA w Kro?nie ul. Słowackiego 4    

Studia niestacjonarne, licencjackie i inżynierskie w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 104 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci oraz działek    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .    

NOWE OSIEDLE MIESZKANIOWE W SANOKU    

Centrum Usług Medycznych "ESKULAP" w Kro?nie zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE KARDIOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Kobylanach Kobylany 187    

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW PANMAR zaprasza na bezpłatne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów    

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgow? Izb? Lekarsk? w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie maj?cy kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 20.06.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowo?ci Orzechówka 196 licytacja ruchomo?ci.    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2914/1 o pow. 2249 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Okrzei    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cej własno?ć Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 79/2 o pow. 692 m2 , położonej w Kro?nie przy ul. Zagórze    


Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 21 maja 2008 roku odbędzie się licytacja samochodu.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Kosztorysant - technolog instalacji gazowych i naftowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza publiczny przetarg ustny na najem lokali użytkowych    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza :
1) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 93.20 m2 ;
2) I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku na działce
przy ul. Lewakowskiego 14 w Kro?nie o powierzchni użytkowej 82.86 m2 .
   


Prezydent Miasta Krosna informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 673,75 m² stanowi?cego własno?ć Gminy Krosno    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 09.06.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" Spółka z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko Elektryk - automatyk    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchumości.    


OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ GMINY IWONICZ � ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA D Y R E K T O R Ó W: ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE oraz GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W LUBATOWEJ    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 maja 2008 roku o godz. 10:00 na terenie Komisu Samochodowego "MOTO CENTRUM" w Jaśle, ul. Bieszczadzka (obok stacji paliw Grosar) odbędzie się pierwsza licytacja trzech samochodów ciężarowych Fiat Panda Van 1.1    


WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie mający kancelarię w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.05.2008 roku o godz. 9:00 odbędzie się w miejscowości Orzechówka 196 licytacja samochódu ciężarowego.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2008 roku o godz. 13:00 w miejscu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej, tj. F.H.U.P. "Elka", Andrzej Stusik, 38-516 Tarnawa Dolna 32 odbędzie się pierwsza licytacja pojazdów.    


osiedle mieszkaniowe w Sanoku.
Mieszkania o pow od 32 do 104 m² .
   


KROSGLASS S.A. jedyny producent włókna szklanego w Polsce wchodzi na giełdę! Zapisy na akcje od 7 do 8 maja 2008 w Punkcje Przyjmowania Zapisów PKO BP S.A. Oddział 1 w Krośnie, ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno.    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 28 maja 2008r. w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędą się licytacje nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 i 25 kwietnia 2008 r. odbędą się licytacje samochodów ciężarowych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 8 maja 2008 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie, ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja samochodów oraz koszulek bawełnianych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 9 maja 2008 r. zostaną przeprowadzone licytacje stacji dystrybucji gazu LPG    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku informuje, że w dniu 8 maja 2008 roku o godz. 12:00 w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja samochódu osobowego marki Ford Mondeo    


OBWIESZCZNIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 6 i 10 czerwca 2008r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości    


"Nafta-Gaz-Serwis" Sp. z.o.o. z siedzibą w Sanoku ogłasza konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: "Budowa osiedla mieszkaniowego w Sanoku - Osiedle nad stawami"    


O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA" ORAZ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ - "SKOCZNIA"    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krosno , objętego KW 101710 oznaczonego nr M-IV w budynku przy ul. Mickiewicza 31 wraz z udziałem wynoszącym 67375/102042 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Śródmieście numerem 2704/57 o pow. 1316 m2, objętej KW 101708.    


Firma budowlana z województwa podkarpackiego zatrudni majstrów budów ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego, cieśli i zbrojarzy oraz operatorów żurawi wieżowych z doświadczeniem zagranicznym do pracy na budowach w Skandynawii.    


OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy postanowieniem z dnia 28 marca 2008r. sygn. akt V GUp3/07 umorzył postępowanie upadłościowe firmy: Kazimierz Brągiel Zakład Uboju i Przetwórstwa, Usługi Ubojowo-Produkcyjne, Usługi Transportowe w Osobnicy.    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2008 roku o godz. 11-tej w Kancelarii Komornika Sądowego w Krośnie ul. Grodzka 26 zostanie przeprowadzona licytacja ruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ogłasza, że dnia 15.04.2008 r. w budynku Sądu Rejo go Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 104 odbędzie się licytacja nieruchomości    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości: Bóbrka, gmina Chorkówka    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2008 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomości    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski.    


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko - Ordynatora Oddziału Wewnętrznego    


OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wzdów    


Daj szansę klientom pokaż się na targach ! 9 - 11 maja 2008 www.tetrix.com    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29/04/2008 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul. 3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Lesko    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008r. o godz. 11:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Blizne 414    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 29.04.2008 r. o godz.12:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia , że w dniu 29.04.2008 r. o godz.11:00 w sali nr 10 Sadu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10 b    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia , że w dniu 19 marca 2008 o godz. 11-tej w Krośnie ul. Popiełuszki /Skład Drewna/ zostanie przeprowadzona licytacja samochódu ciężarowego MAN model 33.362 /do przewozu dłużyc/ i przyczepy KRONE model DOLL - D120    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 26 marca 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 101 odbędzie się licytacja nieruchomości    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy rzy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec , zawiadamia , że w dniu 29 lutego 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje samochodów i telewizorów    


O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO " MIEJSCE PIASTOWE 2" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Załężu    


WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie firmy FHU "INFO KOLOR" Daniel Ziętek w Sanoku, ul. Dworcowa 5 odbędzie się druga licytacja ruchomości, wycinarka walcowa, falcerka VEB Polygrap, zszywarka ZD-1 ,gilotyna do cięcia papieru Grafopat G67, drukarka Adast 714    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Osiek Jasielski �WYCIĄG NARCIARSKI� -w miejscowości Mrukowa    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia , że w dniu 13 marca 2008r o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działkę niezabudowaną    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI MIASTA KROSNA W 2008 R.    


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W 2008 R.    


Burmistrz Gminy Jedlicze Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Podniebylu    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2008 r. w kancelarii Komornika w Krośnie przy ul.Grodzkiej 26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej    


O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    


Budownictwo Naftowe Naftomontaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie poszukuje kandydatów na stanowisko DYREKTOR HOTELU Oddziału Hotel Krosno-Nafta    


Biuro Nieruchomości RSF oferuje    


OKAZJA BIESZCZADY ! SPRZEDAM ATRAKCYJNY KOMPLEKS REKREACYJNO-TURYSTYCZNY O POWIERZCHNI 7 HA    


Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2008r. na terenie działania Spółki.    


KUP MIESZKANIE W ATRAKCYJNEJ CENIE, osiedle mieszkaniowe w SANOKU    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2008 roku zostaną przeprowadzone licytacje:
1. Samochód osobowy specjalny /przystosowany do przewozu zwłok m-ki Ford Windstar wersja 3,8 LX rok prod. 1995
2.Samochód osobowy Fiat 126 ELX KAT rok prod.1998
3.Malina mrożona PF.A20 - ilość 2.100 kg cena wywołania wynosi 3,13 zł/kg/netto
   


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 23 stycznia 2008r o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2008 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomości    Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza "Betlejemska Gwiazda"    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    OSIEDLE MIESZKANIOWE NAD STAWAMI SANOK    OBWIESZCZENIE Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 15.01.2008r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości położonej w Brzozowie    O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu 16 stycznia 2008r odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej    Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na zbycie 44,8 % udziałów w Przedsiębiorstwie Handlowym "Centrum-Społem" spółka z o.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Traugutta 9, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000133333.    BURMISTRZ GMINY IWONICZ - ZDRÓJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IWONICZU - ZDROJU    "KPB - ŚLUSARNIA" Sp. z o.o. zatrudni technika lub inżyniera o specjalności konstrukcje stalowe budowlane.    Zarząd KHS "KROSNO" S.A. oferuje do sprzedaży Sp. z o.o. �Osiedla Mieszkaniowe� z siedzibą w Krośnie (Podkarpackie)    PREZYDENTA MIASTA KROSNA informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy z informacją o lokalach mieszkalnych    Sieć handlowa "Społem" PSS w Krośnie zaprasza do LOTERII PROMOCYJNEJ od 1.12.2007r. do 31.03.2008r.    WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań: Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel: samochód ciężarowy RENAULT Midliner    HOTEL KROSNO NAFTA Zaprasza na bal sylwestrowy 2007/2008    K O M U N I K A T Prezydent Miasta Krosna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno przeznaczonej do sprzedaży    Wójt Gminy Krościenko Wyżne zatrudni z dniem 1 stycznia 2008 r. na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2007 r w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul.Sienkiewicza 12, w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno, położonych w Krośnie , obręb ewidencyjny Suchodół przy ul. Bieszczadzkiej    Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1911/2 o pow. 1343 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Zręcińskiej, objętej KW 64650.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1584 o pow. 3131 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Wisze, objętej KW 69332.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2924 o pow. 542 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2923 o pow. 685 m2 , położonej w Krośnie przy ul. Karłowicza, objętej KW 64418.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 224/8 o pow. 1409 m2 oraz udział wynoszący 1/6 części w działce numer 224/7 o pow. 890 m2 , położona w Krośnie przy ul. Sportowej, objętej KW 66287 i 97617.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/11 o pow. 20 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/10 o pow. 877 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 91/3 o pow. 870 m2 oraz udział wynoszący 3/16 części w działce numer 91/4 o pow. 288 m2 , położona w Krośnie przy ul. Leśnej, objętej KW 15212 i 100713.    Zgodnie z brzmieniem z lizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - urzędy skarbowe zostały zobowiązane do    Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie".    Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż budynku magazy go do demontażu    Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym im. Jana Pawła II.    OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.01.2008 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Humniska    OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI, w dniu 29 listopada 2007 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działki nr 12/4 o pow. 9a zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości: Łukowe gm. Zagórz    OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI, w dniu 29 października 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7D    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu (II wyłożenie) do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GŁOWIENKA 4" W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE    Syndyk Masy Upadłości EMIL-POL Sp. z o.o. w Krakowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów: Star FSC1142, Fiat Uno Van, Fiat Seicento Van,    OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski    OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż lokali użytkowych Nr 8 i Nr 9 w budynku mieszkalno � usługowym Nr 16, usytuowanym na działce Nr 256/1, w miejscowości Łobozew Górny, gmina Ustrzyki Dolne, uwidocznionym w Księdze Wieczystej Nr 27792.    Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 204 odbędą się licytacje.    AUTO-SZYBY Sprzedaż i montaż EURO-GLAS    TARGI eko-styl-natura KROSNO    ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH    Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Komańczy, 38-543 Komańcza 86 OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY Na sprzedaż �Baru po Sosną� posadowionego na działce nr 17/2 o pow. 0,28ha(B) w Nowym Łupkowie, KW KS1S/00071198/2 Sąd Rejonowy w Sanoku z zastrzeżeniem pierwokupu.    OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2007 r. o godz. 15.00 w miejscowości Zahutyń 139 k/Sanoka odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność Bartosza Rygiel    O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE ORAZ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIEJSCE PIASTOWE 2"    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś 413    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 06.11.2007r. o godz. 10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Brzozowie, ul. Słoneczna 10    


Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 22-10-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 215, odbędzie się licytacja nieruchomości.    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 23 października 2007 roku zostaną przeprowadzone licytacje    


Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność komunalną Gminy Osiek Jasielski. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która może być zabudowana budownictwem jednorodzinnym, zlokalizowana w miejscowości Świerchowa obejmująca działki budowlane o następujących numerach ewidencyjnych: 414/50, 414/51, 414/52, 414/29, 414/30, 414/31, 414/32.    


Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że w dniach od 9 października 2007 r. do 29 października 2007 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostaną wyłożone do wglądu projekty operatów opisowo - kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Czarna Dolna, Czarna Górna, gmina Czarna oraz Dźwiniacz Dolny, gmina Ustrzyki Dolne .    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że dniu: 24 października 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się o godz. 13:30 licytacja nieruchomości    


Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY Salon Era Krosno, ul. Krakowska 15    


Obwieszczenie o I licytacji ruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2007 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości: samochód osobowy marki Fiat Uno 1,7 D, rok produkcji 1997.    


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Skarbnika - Głównego Księgowego Budżetu gminy Krościenko Wyżne    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 4 października 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomości.    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie się o godz. 11 00 - pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Kombornia, gm. Korczyna przy drodze krajowej nr 9 relacji Radom - Barwinek    


Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest (eternit falisty) w ilości 220 m2    


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2007 r. o godz. 11.00 w msc. Nowotaniec 37, gmina Bukowsko odbędzie się druga licytacja ruchomości: samochód Iveco nr rej. RSA C500, rok prod.1993, furgon.    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 19.10.2007 /piątek/ II Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości SZCZEPAŃCOWA    


OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 11/09/2007 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Brzozowie , przy ul.3 Maja 2 sala nr 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Lesko    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku zawiadamia, że w dniu 27 września 2007r w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędą się licytacje nieruchomości    


TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie magazynierów do obsługi magazynu bananów    


GALICJA BLUES FESTIVAL 21 - 23 IX 2007 KROSNO    


CELL-FAST Krosno zatrudni: malarza lakiernika, tokarzy, ślusarzy precyzyjnych, frezerów, konstruktora form wtryskowych, inżyniera chemika z doświadczeniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych.    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się II licytacja samochodu Ford Mondeo    


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w dniu 26 września 2007 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejo go w Krośnie w sali 101 odbędzie się licytacja ruchomosci    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI w dniu 16 sierpnia 2007 roku o godz. 10.00 w miejscowości Jaćmierz nr 234 - Punkt Apteczny odbędzie się druga licytacja ruchomości - wyposażenie apteki, tj. regały, lady, szafki,półki, gabloty, lodówka, witryna chłodnicza, kwiaty, komputery w cenach od 10,00 zł do 300,00 zł.    


OBWIESZCZENIE o godz. 11:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Wzdów 171    


Karpackie Klimaty 25-26 sierpnia 2007, Rynek - Krosno    


OBWIESZCZENIE w dniu 07 września 2007 r. o godz. 14:15 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych w miejscowości Sanok - Dąbrówka    


OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "TARGOWISKA-2", "ROGI-5", "ROGI-6" w gminie Miejsce Piastowe.    


Wystawa fotografii JERZEGO BRYŁY Pamięci Blues'a    


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krosnie Spółka Akcyjna zatrudni od zaraz 4 pracowników    


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "NIŻNA ŁĄKA 2", "WROCANKA 3", "MIEJSCE PIASTOWE 1", "GŁOWIENKA 4"    

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe".  

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego "FARMA WIATROWA"    


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW    


Wójt Gminy w Osieku Jasielskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce    


SPÓŁKA MEDYCZNA ZATRUDNI LEKARZA    


OBWIESZCZENIE o licytacji ruchomości    


Licytacja ruchomości  - Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Miejsce Piastowe  


Licytacja ruchomości  - komornik Krosno  


Licytacja ruchomości (Ford Mondeo)  - komornik Sanok  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy I Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc zawiadamia. że w dniu 20 czerwca 2007 w Sądzie Rejonowym przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie sięWójt Gminy Chorkówka informuje, że został sporządzony Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeatrgu    


"Irek" F.U.P poszukuje na stanowisko kierowca autobusu  Konkurs na stanowiska dyrektora - Wójt Gminy Chorkówka  


Ogłoszenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego  


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do dzierżawy  


Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojaszówce został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy  


Dyrekcja Szkoły i Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 60-lecia Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów.  


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2007 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Sanoku przy ul. Cerkiewnej 7 odbędzie się druga licytacja  ruchomościWykaz nieruchomości stanowiącje własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do sprzedaży  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW  


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Rzeszowie MAGAZYNIERÓW  
Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sadzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia na podstawie art.953 kpc zawiadamia, że w dniu 23.06.2007r. w sali nr 304 Sądu Rejo go w Krośnie odbędzie sięKonkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Dębowiec  !


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983  kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie sięPraca w Hotelu Portius w Krośnie   !


Hala Sportowo-Widowiskowa w Krośnie posiada wolne powierzchnie do wynajęcia   !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Wójt Gminy Wojaszówka  !


Konkurs na stanowiska dyrektorów - Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój   !Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie, ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 25 maja 2007 roku zostaną przeprowadzone nw. licytacje:Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 30 maja 2007 roku w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w Sali 304 odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.07.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejnowym w Sanoku na podts. art. 867 kpc odaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9-05-2007 ( ) odbędzie się licytacja ruchomości:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  30  maja 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się:
 


Licytacje nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.05.2007r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie (tel. (13) 4367618) ogłasza, że: dnia 24-05-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr  204, odbędzie się licytacja nieruchomości:
 


Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie MAGAZYNIERÓW 


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu  

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podst. art. 955 kpc zawiadamia, że dnia 9.05.2007r. o godz 13.00 w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki 5, w sali nr 3 odbędzie się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 20.04.2007r. o godz 11.00 w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja:Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz" w Ustrzykach Dln. ogłasza przetarg nieograniczony   


Przetarg - Prezydent Miasta Krosna 


Oferty pracy - Galeria Glorietta Iwonicz Zdrój 


Targi "KONTAKT" 18-20 maja 2007  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 19.04.2007r.w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się:
 


Sędzia – komisarz w postępowaniu upadłościowym „EMIL – POL” Spółka z o.o. w Krakowie , sygn. akt V GUp.2/06 zawiadamia  


Oferty pracy - Prezydent Miasta Krosna  


Nowootwarta reastauracja Ogród Cafe zaprasza! Wspaniała kuchnia, wyjątkowa amosfera, niepowtarzalny wystrój!


Hotel Krosno - Nafta sedecznie zaprasza do organizacji wesel, przyjęć, bankietów oraz imprez okolicznościowych  Okna i drzwi z PCV najtańsze w regionie!Firma TROPICANA Sp. z o.o. zatrudni w Krośnie Specjalistów  ds. eksportu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.04.2007r.o godz.10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się:
 


Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ogłasza konkurs na kandydatów na  pozaetatowych członków  samorządowego kolegium odwoławczego  


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc w dniu 6 marca 2007 roku o godz.11 – tej w Kancelarii Komornika zostanie przeprowadzona licytacja nw ruchomości


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w  związku z  art.955 kpc
zawiadamia,   że  w dniu  22  marca 2007 r w  Sądzie Rejonowym w  Krośnie przy   ul. Sienkiewicza  12 w  sali   304
odbędzie się
 


Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Iwoniczu - Zdroju 

Konkurs na stanowisko dyrektora Hotelu "Krosno  Nafta" 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2007 roku o godz. 12.00 w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika
 


Licytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 7 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki  5,  w sali nr 3 odbędą się licytacjeLicytacje nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc  zawiadamia, że dnia 8 marca 2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 odbędą się licytacje nieruchomości
 

Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna 

Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie sięLicytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowe odbędzie się


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2007 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 304, odbędzie się licytacja nieruchomości..
 


Spółdzielnia Kółek Rolniczych  36-213 Haczów, powiat Brzozów  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 11:00 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Syndyk Zakładu Przetwórswta Mięsnego "Mikowski-Krzystyniak" Spółka Jawna w Radomyślu Wielkim ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego  


Syndyk Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego JARLAN S.A. w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na zakup złomu 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2007r. o godz. 10:30 w Sali nr 10 Sądu Rejo go
w Brzozowe odbędzie się..
 


Oferta pracy - firma montażowo-budowlana 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2007 r. - Prezydent Miasta Krosna  

Licytacja ruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.. 867 kpc w dniu 31 stycznia 2007 roku o godz. 11-tej w Kancelarii zostanie przeprowadzona licytacja nw. ruchomości
 

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2007 r. na terenie
działania Spółki.
 


Licytacje nieruchomości - komornik Krosno
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc  w  związku  z  art.  955 kpc zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2007 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 215 odbędzie się
 


Ogłoszenie - Wójt Gminy Miejsce Piastowe


Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział V Gospodarczy informuje, iż w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 9.30 w sali nr 01 w budynku Sądu przy ul. Wolności 3 w Krośnie, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu naprawczym sygn. akt V GN 1/06 IWOPOL Spółka z o.o. w Jaśle. 


Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowy i Remontów Urządzeń Chłodniczych „CHŁÓD” Sp. z o.o. w Krakowie


Częściowy plan funduszów masy upadłości Astech Sp. z o.o. Sanok - Sędzia Komisarz


 Licytacja nieruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku  na podstawie art. 955kpc i 983kpc  zawiadamia, że dnia 17 stycznia  2007r  w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali 104 odbędą się:
 


Licytacja ruchomości - komornik Sanok
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 13.00 odbędzie się:
 


Oferta pracy - Prezydent Miasta Krosna


Sprzedaż nieruchomości - Nowy Styl


Przetarg - syndyk Kraków
Syndek Masy Upadłości
Emil-Pol Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości    


Projekt planu zagospodarowania przestrzennego - Wójt Gminy Miejsce Piastowe  


Konkurs - Wójt Gminy Wojaszówka  


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.12.2006 r. o godz.10:00 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacja nieruchomości - komornik Brzozów
Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art.953 kc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.12.2006r. o godz.10:30 w sali nr 10 Sądu Rejo go w Brzozowie odbędzie się:
 


Licytacje ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26, zawiadamia, że w trybie art. 867 kpc zostaną przeprowadzone nw licytacje:
 


Konkurs - Wójt Gminy Chorkówka


Licytacja nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Krośnie tel. (13) 43-676-18 ogłasza, że: dnia 06-12-2006 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejo go w Krośnie mającego siedzibę przy Sienkiewicza 12 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnegoPrzetarg - Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych  
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych ogła sza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Bieszczadzkiego
 

Przetarg - Wójt Gminy Chorkówka  
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza na dzień 04-12-2006 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości

Sprzedaż działek - Społem PSS  


Przetarg nieograniczony - Prezydent Miasta Krosna
Prezyden Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno oznaczonych w operacie
 

Przetarg nieograniczony - syndyk Nowy Żmigród
Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni "SCh" w Nowym Żmigrodzie ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony
 

Przetargi - Wójt Gminy Wojaszówka  
Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością mienia komunalnego
 

Licytacje nieruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Krośnie na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  7 grudnia 2006 r  w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się
 


Licytacja ruchomości - komornik Krosno  
Komornik Sądowy Rewiru Pierwszego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Grodzka 26 zawiadamia, że w trybie art.867 kpc. w dniu 16 listopada 2006 roku zostanie przeprowadzona licytacja
 

Projekt operatu projektowo - kartograficznego z założenia ewidencji gruntów i budynków - Starosta Bieszczadzki    


Licytacja nieruchomości - komornik Sanok  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu  30 listopada  2006 r. w Sądzie Rejonowym w Sanoku  przy ul. Kościuszki 5,  sala nr 104  odbędzie się
 

Archiwum:

Powrót do ogłoszeńPrezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 30 września 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Przetarg na najem lokalu użytkowego w Dukli    


Sąd Rejonowy w Krośnie ,Sąd Gospodarczy, V Wydział zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30.08.2011r. ,sygn. akt V GU 5/11 , została ogłoszona upadłość dłużnika Kazimierza Poniatowskiego ,prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "PONIATOWSKI"...    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż...    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony    


Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pracowniczej Grupy Inwestycyjnej „KORONKI” Spółka z o.o. w Brzozowie zawiadamia...    


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia...    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie
WIECZÓR PIEŚNI POGRANICZA.
   


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Syndyk masy upadłości Tadeusza Szczepkowicza Firma Handlowo-Usługowa "BIESZCZADY" Ustrzyki Dolne w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego.    


Prezydent Miasta Krosna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do sprzedaży...    


BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA    


AUTO-NAPRAWA Przebudowa i naprawa maszyn rolniczych i traktorów. Wacław Krupa    


Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza: Nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż...    


Syndyk masy upadłości KUCHCIK- Okarma , Misiołek Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości...    


WYPRAWA PO PIEŚNI POGRANICZA    


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia, o zwołaniu w dniu 7 lipca 2011 roku w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ul Bieszczadzka 2 komisji projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw.    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzozowie ogłasza przetarg na realizację zadania "Termomodernizacja bloków na osiedlu przy ul. Kopernika i Bielawskiego- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie."    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali nr 209 odbędzie się...    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Syndyk "UNIKROS" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 11, 38-400 Krosno, ogłasza przetarg ustny na ruchomości...    


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej "BIESZCZADY" w Ustrzykach Dolnych ul. Kolejowa 3, sprzeda z wolnej ręki ruchomości...    


LICYTACJA KOMORNICZA    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 10 maja 2011 r w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie, przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się licytacja nieruchomości...    


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu kontynuuje realizację projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dębowiec"    


Syndyk "Koronki" S.A. w upadłości Brzozów ul. Rzeszowska 10 oferuje do sprzedaży po atrakcyjnych cenach następujące asortymenty towaru    


Na sprzedaż atrakcyjne tereny inwestycyjne u zbiegu autostrad A4 i A1    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011r. o godz. 13:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011 r. o godz 12:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie, przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011 r. o godz 13:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się druga licytacja nieruchomości    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 2452 o pow. 859 m2 , położona w Krośnie przy ul. Żeromskiego, objęta KW 38519.    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowane    


Prezydent Miasta Krosna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości    


Komunikat Prezydenta Miasta Krosna    


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.04.2011r. o godz. 12:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości    


Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej "BIESZCZADY" w Ustrzykach Dolnych ul. Kolejowa 3, sprzeda z wolnej ręki ruchomości    


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI    


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji    


BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY    


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji    


ENERGETYK SPA SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W IWONICZU ZDROJU UL. PIWARSKIEGO 26, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ ogłasza przetarg nieograniczony pisemny    


Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska zawiadamia, że w dniu 07.03.2011 r. o godz 12:30 w sali nr 10 Sadu Rejonowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 2 odbedzie sie pierwsza licytacja nieruchomosci położonej w miejscowosci Niewistka    

Komornik sądowy przy s?dzie rejonowym w kro?nie jan niemiec maj?cy kancelarię w kro?nie przy ulicy grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 12/02/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

"Zakład robót górniczych krosno sp. z o.o., 38 - 400 krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza przetarg ofert pisemnych.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 10.02.2009 do dnia 24.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne.    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro?nie zawiadamia, że w dniach od 5.02.2009 do dnia 19.02.2009 w siedzibie Nadle?nictwa Rymanów zostanie wyłożony do publicznego wgl?du projekt planu urz?dzenia lasu sporz?dzonego na lata 2009 - 2018 dla Nadle?nictwa Rymanów.    

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?. zm.) informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 28.01.2009r. do 17.02.2009r. wykaz nieruchomo?ci...    

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami tekst jednolity ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó?niejszymi zmianami ) informuję , że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 23.01.2009r. do dnia 12.02.2009r. wł?cznie, wykazy z informacj? o lokalach mieszkalnych stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2009 r w S?dzie Rejonowym w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12, w sali 204 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Tryńcza    

WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali    

Wójt Gminy Dębowiec Podaje do publicznej wiadomo?ci informację o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu.    

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kro?nie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ?wiadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2009 r. na terenie działania Spółki.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomo?ci, że w dniu 29/01/2009 roku o godz.10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomo?ci.    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg pisemny na najem lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Czajkowskiego 1 w Kro?nie.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się piersza licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 13.01.2009r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci.    

EURO-GLAS AUTO SZYBY sprzedaż i montaż    

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMO?CI    

Samochody ciężarowe, naczepy i inne ruchomo?ci od syndyka    

ROCKY - oferujemy meble z masywnego drewna oraz antyki    

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorz?dowego Przedszkola w Jedliczu    

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z pó?n. zm.) informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został...    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak Ogłasza, że dnia 18.12.2008 r. w budynku S?du Rejonowego Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 , w sali nr 209 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec, że w dniu 16 grudnia 2008 r. w kancelarii Komornika w Kro?nie przy ul. Grodzkiej 26 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci gruntowej    

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1/126 o pow. 1,9265 ha położonej w Ja?le    

WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE ogłasza otwarty konkurs ofert na dowóz i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi    

O B W I E S Z C Z E N I E Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Miejscu Piastowym zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2008 r. o godz 11.00 w siedzibie Oddziału Banku w Miejscu Piastowym przy ul. Kro?nieńskiej 5b odbędzie się: D O B R O W O L N A L I C Y T A C J A P U B L I C Z N A ci?gnika rolniczego John Deer, typ 5720, model ADVANCED, rok produkcji 2005    

Wójt Gminy Wojaszówka działaj?c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno?ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó?n. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do O?rodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Kro?nie".    

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 17.11.2008 r. został podany do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci nr 92 położonej w Foluszu    

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ulicy Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
Informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 17 listopada 2008 r. do dnia 7 grudnia 2008 r.
   

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna
informuję, że wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni, tj. od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r.
   

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Marcin Marczak, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 21-11-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: Krosno Czajkowskiego 5 odbędzie się druga licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Wójt Gminy Chorkówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kro?nie".    

Prezydent Miasta Krosna informuje , że na dzień 7 listopada 2008 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomo?ci.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec maj?cy kancelarię w Kro?nie przy ulicy Grodzka 26 zawiadamia, że w dniu 29 pa?dziernika 2008 r. o godz 9.00 w siedzibie Kancelarii odbędzie się dobrowolna licytacja publiczna odzieży ochronnej roboczej.    

Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych zawiadamia, że, w dniach od 12 listopada 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. (od poniedziałku do pi?tku) w godzinach od 8:00 do 15:00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo?ciami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10, zostan? wyłożone do wgl?du osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj?cych osobowo?ci prawnej, projekty operatów opisowo ? kartograficznych z założenia ewidencji gruntów i budynków wsi Jureczkowa, Wojtkowa i Wojtkówka gmina Ustrzyki Dolne.    

TARGI 2008 Hala Widowiskowo-Sportowa, Krosno ul. Bursaki 29, 24 pa?dziernika 2008, wstęp wolny    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 11:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowe odbędzie się druga licytacjan nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Blizne 414    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ?rodków trwałych    

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o przyst?pieniu do sporz?dzenia ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCE PIASTOWE    

Prezydent Miasta Krosna informuje że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, została wywieszony oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna w BIP do publicznej wiadomo?ci na okres 21 dni tj. od 06.10.2008r. do 26.10.2008r. wł?cznie , wykaz nieruchomo?ci będ?cej we władaniu Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu: działka nr 605/10 ul. Tysi?clecia obręb ewidencyjny Białobrzegi.    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 955 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:30 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Jabłonica Polska    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Brzozowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi?zku z art. 983 kpc, że w dniu 18.11.2008r. o godz. 10:00 w sali nr 10 S?du Rejonowego w Brzozowie odbędzie się druga licytacja nieruchomo?ci położonej w miejscowo?ci Stara Wie? 413    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie na podstawie art.911 7 §3 kpc, podaje do publiczne wiadomo?ci, że: w dniu: 17-10-2008r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika mieszcz?cej się: 38-400 Krosno 1 Czajkowskiego 5 odbędzie się pierwsza licytacja prawa maj?tkowego-kwota indywidualnych dostaw (kwota mleczna) w wysoko?ci 84.354 kg o zawarto?ci tłuszczu 38,361 g/kg    

Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki "Jedlicze" Sp. z o.o. 38 - 460 Jedlicze; ul. Kurkowskiego 86; tel./fax (013) 437 53 00 / 437 53 04 z a p r a s z a d o s k ł a d a n i a p i s e m n y c h o f e r t w przetargu nieograniczonym na wykonanie niżej wymienionych prac projektowych i budowlanych:    

Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Kro?nie Jan Niemiec na podstawie art.953 kpc w zwi?zku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 27 pa?dziernika 2008 r w Wydziale Cywilnym S?du Rejonowego w Kro?nie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się licytacja nieruchomo?ci.    

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej    

Prezydent Miasta Krosna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo?ci stanowi?cych własno?ć Gminy Krosno, położonych w Kro?nie , obręb ewidencyjny ?ródmie?cie przy ul. Legionów    

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE o wyłożeniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu budowy elektrowni wiatrowych i otaczaj?cych je terenów rolnych     </